„Obrátili jsme se na něj, aby v Evropském parlamentu podpořil debatu na téma zneužívání ochranných známek. Žádali také o podporu našeho záměru o vytvořit čtyřměstí ze dvou severočeských a dvou bavorských měst,“ předesílá člen zastupitelstva a odborový předák Crystalexu František Kuric.

Zahraniční výrobci poškozují české sklářské firmy nejen importem levného nekvalitního skla, ale zejména zneužíváním ochranné známky. „Sklářským firmám by pomohlo, aby byly ochrannými známkami označené pouze ty české výrobky, které jsou vyrobené z domácí suroviny a zušlechtěné v Česku. Dovezené suroviny bývají nekvalitní a když se pak například brousí nebo malují v Česku, ničí se tím pověst tradičního českého skla,“ vysvětluje František Kuric.

Nový Bor usiluje o spolupráci čtyř příhračních měst, která spojují bohaté sklářské tradice. „Jedná se o Nový Bor, Kamenický Šenov, Frauenau a Zwiesel. Ve všech městech jsou sklárny a sklářská muzea, s výjimkou Frauenau existují ve všech také sklářské školy,“ upozorňuje starosta Jindřich Mareš. Užší kontakty by mohly navázat školy, muzea, informační turistická centra i sklářské firmy.

„Pokud se podaří čtyřměstí vytvořit, vypracujeme společný projekt a budeme žádat o dotace z operačních programů,“ dodává.