V dotačních programech města Česká Lípa je letos připraveno o dva miliony více než loni. K navýšení došlo v oblasti sportu. Všech deset dotačních programů schválili českolipští zastupitelé na svém lednovém zasedání. Žádosti mohou zájemci podávat od 6. do 20. března letošního roku. „O přidělení dotací rozhodnou zastupitelé na svém jednání 3. května,“ uvedla mluvčí českolipské radnice Kristýna Brožová.

Na sportovní aktivity půjde letos 15 milionů korun. „Vyslyšeli jsme prosby sportovních klubů o navýšení částky. Kluby platí pravidelně za pronájmy sportovišť, trenéry a mají další výdaje, které se od loňského roku neúměrně navýšily. Věřím proto, že vyšší dotace od města zajistí klubům bezproblémové fungování a děti budou moci i nadále aktivně sportovat, což je prospěšné pro jejich fyzické i psychické zdraví,“ komentovala starostka města Jitka Volfová. V ostatních programech město zachovalo stejnou částku jako vloni.

Dotační programy České Lípy 2023

oblast sportu 15 milionů korun
oblast registrovaných sociálních služeb 8 milionů korun
oblast památkové péče 1,8 milionu korun
oblast kultury 1,75 milionu korun
oblast zdravotních služeb 1,5 milionu korun
oblast sociální 1,1 milionu korun
oblast školství a vzdělávání 400 tisíc korun
oblast prevence kriminality 250 tisíc korun
oblast životního prostředí 240 tisíc korun
oblast cestovního ruchu 200 tisíc korun

Formuláře žádostí i pravidla dotačních programů najdou zájemci na webu města.