Česká Lípa díky získané dotaci z Operačního programu Životní prostředí na revitalizaci parkové plochy v ul. 5. května mění tento kout města k lepšímu.

Práce na parkových úpravách začaly v polovině března. V rámci revitalizace parkové plochy je zde založena a regenerována zeleň, mimo jiné je vysazeno 36 stromů. Výsledkem snažení má být také obnovený travní porost, vysazené trvalky a cibuloviny. Je založeno dětské hřiště, instalovány lavičky, odpadkové koše, ptačí budky a hmyzí dům. Celkové náklady mají dosáhnout 1,65 milionu korun, dotace EU je ve výši 60% těchto nákladů.