Burza škol proběhne ve středu a ve čtvrtek 9. a 10.listopadu v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště 28.října.

Také již tradičně začíná ve středu v 9.30 a potrvá do 17 hodin, druhý den pak od 9 do patnácti.

Přesto, že žáci vycházející ze základních škol mají o školách, kam se hlásí nebo hlásit chtějí, jistě informace i z jiných zdrojů, není nad to přijít a vidět na vlastní oči, moci si pohovořit s vyučujícími z těchto škol, s budoucími spolužáky, podívat se na ukázky i výsledky činnosti. V tom všem je pro ně burza škol nenahraditelná.

„Stejně tak je akce přínosná pro rodiče žáků a jejich učitele, pro výchovné poradce, kteří mívají na školách na starosti i výchovu k volbě povolání,“ říká za realizační tým burzy škol PhDr. Miroslav Hudec.

Pořadatelé burzy škol se nezměnili, jsou jimi rovněž již tradičně SOŠ a SOU 28.října, českolipský úřad práce, Město Česká Lípa a zdejší pedagogicko-psychologická poradna. Ti jako vždy připravili i doprovodný program.

Stejně jako v předešlých letech budou na burze přítomni i pracovníci úřadu práce a pedagogicko-psychologické poradny, kteří na požádání rádi poskytnou doplňující informace k volbě povolání.