Rozhodla tak na základě doporučení Povodí Ohře, které vodní toky spravuje.

Zákaz platí až do odvolání v celých povodích, úsecích a katastrálních územích Boberského a Rousínovského potoka. Povodí Ohře nepředpokládá, že zákaz odvolá dříve než v říjnu, vychází ze zkušeností z uplynulých let.

„Na vodních tocích došlo ke kritickému snížení průtoků. V případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, dojde ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních toků," tlumočila odůvodnění Povodní Ohře Simona Dušková, úřednice zodpovědná za vodní hospodářství na radnici v Novém Boru.

Čtěte také: Největší toky Českolipska vysychají, radnice vyhlásila zákaz odběru vody