Drahá a za zvláštních okolností přidělená. Tak hodnotí autor nedávno podaného trestního oznámení smlouvu, kterou před časem schválili radní České Lípy. Jeho oprávněnost prošetří policie.

Oznamovatel se ve čtyřstránkovém dokumentu, který má redakce Deníku k dispozici, domnívá, že dotyční, tedy sedm českolipských radních, naplnili skutkovou podstatu hned dvou trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Toho se měli dopustit tím, že odsouhlasili uzavření smlouvy na implementaci směrnice GDPR pro město a jeho příspěvkové organizace v rozporu s vlastní, loni schválenou směrnicí o zadávání veřejných zakázek. Ta mimo jiné definuje tři kategorie zakázek malého rozsahu podle finanční náročnosti. Odsouhlasená smlouva se společností Vatak je uzavřená na 1 590 234 korun, čímž se dostává do třetí, nejvyšší kategorie.

Podle zmíněné směrnice přitom platí, že by město mimo jiné mělo vyzvat minimálně pět potenciálních dodavatelů a zároveň dát možnost podat nabídku neomezenému počtu dodavatelů na základě výzvy uveřejněné na svém webu. To se podle oznamovatele nestalo. Také Deník výzvu ani jiné stopy uveřejnění nenašel.

Proč město zakázku přidělilo přímo, radnice odmítla komentovat. „Jelikož zakázka na GDPR je předmětem trestního oznámení, nebudeme v tuto chvíli celou záležitost jakkoliv komentovat a počkáme si na výsledky šetření orgánů činných v trestním řízení,“ řekl mluvčí radnice Václav Šámal.

Deník oslovil i samotné radní. Roman Kozák a Jan Rubický odpověděli, že do prošetření policií nechtějí nad ničím spekulovat, Karel Tejnora byl o něco sdílnější. „GDPR je nová legislativa především pro státní správu. Úřad již před více než jedním rokem zahájil kroky k zajištění provedení nutných opatření. Těžko hledat parametry na problematiku zcela novou a poměrně odbornou. Konečná smlouva byla jen závěrem procesu,“ odpověděl Tejnora.

S trestním oznámením už měl možnost se seznámit. „Mluví se v něm o značné škodě, tedy škodě větší než 500 tisíc korun. Ta zřejmě vznikla tak, že jiná města to řešila násobně levněji než Česká Lípa. Která, jak a za kolik a s jakými garancemi, již není uvedeno,“ podotkl Tejnora.

Podle něj radní jinak postupovat nemohli. „Ano, lze postupovat jinak, třeba i ignorovat směrnici, ale pak hrozí pokuta v řádech až desítek miliónů. Podstatné je, že zhotovitel je schopen ručit za systém, a to je to hlavní,“ dodal Tejnora. Zbylí radní, tedy Romana Žatecká, Alena Šafránková, Juraj Raninec a Petr Máška, se k otázkám Deníku nevyjádřili.

Trestní oznámení přišlo na Státní zastupitelství v České Lípě ve čtvrtek 14. června. Jak potvrdil jeho mluvčí Tomáš Mery, je běžnou praxí, že pokud je alespoň trochu smysluplné, předá podnět k prošetření příslušnému útvaru policie.

„V obecné rovině platí, že policisté neinformují veřejnost o přijatých oznámeních ani o jejich prověřování mimo jiné i proto, že některá trestní oznámení mohou být účelová a už jen pouhé veřejné informování o nich je způsobilé druhou stranu nespravedlivě poškodit,“ uvedla na dotaz Deníku mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Podle informací redakce už ale policisté materiál mají na stole.

Stejná firma, které radní na konci května odsouhlasili zakázku na implementaci GDPR, už v Lípě tuto problematiku řeší od letošního ledna. V registru smluv jsou z té doby dvě smlouvy. První na vstupní analýzu za 250 tisíc korun, druhá na vykonávání funkce takzvaného pověřence po dobu dvanácti měsíců za 300 tisíc.