Zastupitelé na svém prosincovém zasedání přidělili veřejnou zakázku na zateplení školy firmě, která vyhrála výběrové řízení. Pracovat by měli dělníci začít v dubnu 2015, hotovo by mělo být do konce srpna. Oprava by tak měla zasáhnout jen do jednoho školního roku.

Původní předpoklad byl, že se zateplováním město začne již na podzim letošního roku. Při prvním výběrovém řízení však k posouzení zbyla jen nabídka jedné firmy, proto bylo město povinné výběrové řízení zrušit a vypsat nové s upravenými podmínkami. Toto nově vypsané výběrové řízení vyhrála firma Mistav ČL.

Celá stavba bude stát zhruba 22,4 milionu korun, což je o téměř devět milionů méně, než se předpokládalo. S financováním pak pomůže dotace z Operačního programu životní prostředí, která pokryje až 90 procent způsobilých výdajů na zateplení školy.

„I když jsme na zasedání zastupitelstva zakázku přidělili vítěznému uchazeči, stále existuje možnost, že školu bude zateplovat jiná firma. I nadále totiž běží lhůty pro podání námitek nevybraných uchazečů. Vítězné firmě jsme tak zakázku přidělili jen pod podmínkou, že v zákonné lhůtě žádné námitky podány nebudou," upozornil místostarosta České Lípy Juraj Raninec.