Někteří rodiče povinnou úplatu za vzdělávání svých potomků v tomto typu škol nijak neřeší, jiní ji naopak musí zvažovat. Studium v ZUŠ se ale stále pohybuje ve velmi dostupné rovině, podle zvoleného oboru vychází zhruba na dvě až tři stovky měsíčně. Poplatek se hradí většinou v pololetních splátkách.

Jak upozornil ředitel ZUŠ v Liberci Tomáš Kolafa, prosté porovnání výše úplaty v jednotlivých školách může být velmi zavádějící, protože se odvíjí od provozních nákladů na opravy, energie, typu budovy, lokálních finančních možností či aktivit školy. „Obecně platí, že platy učitelů hradí stát a tvoří 80 procent veškerých nákladů školy. Provozní náklady hradí ZUŠ z úplaty za vzdělávání a z příspěvku zřizovatele, ten mají některé školy nulový a některým školám zase pokrývá více provozních nákladů, ty pak nemají díky tomu tak vysokou úplatu za vzdělávání,“ řekl Kolafa s tím, že změny ve výši úplaty (školného) mohou ředitelé provádět jednou za školní rok. Podle oslovených škol se k takovému kroku odhodlávají jen zcela výjimečně. „Poplatky u nás zůstávají již několik let beze změn,“ konstatoval zástupce ředitele školy ve Frýdlantu Vladimír Hrdina.

Chudým talentům umí pomoci

„Na začátku tohoto školního roku jsme školné museli zvýšit. Stalo se tak po dvanácti letech, kdy jsme se za každou cenu snažili jeho výši udržet různými úsporami,“ sdělil zase Vít Rakušan, který je v čele ZUŠ v Jablonci nad Nisou.

Obžalovaný Daniel P. z Hradce Králové
I přeparkování auta pod vlivem alkoholu je trestný čin, řekl soud v Lípě

Podle něj u nich neexistuje forma „stipendia“ pro talenty, které by si ze sociálních důvodů nemohly uměleckou výuku dovolit. Přesto se i v takových případech snaží pomoci: „Nechceme a neumíme spravedlivě posuzovat sociální situaci rodin a žáků. Nejsme k tomu kompetentní. Od toho jsou jiné instituce, kde je možné o příspěvek na úplatu za vzdělávání žádat. Rádi ale doporučíme různé podpůrné aktivity, kde mohou rodiče o pomoc žádat, například různé nadace nebo iniciativu Darujme kroužky,“ vysvětlil Rakušan.

Některé školy ale sociálně znevýhodněným rodinám poskytují slevu na základě vyplněné žádosti. „Rodiče mohou požádat o snížení nebo prominutí školného. Každý rok řešíme okolo deseti takových žádostí a zpravidla jde o sociální důvody a rodiny s více dětmi,“ uvedla ředitelka ZUŠ v Doksech Hana Jungmanová.

Flétna nebo klavír?

Podle ředitelů škol volbu žáků, na který nástroj chtějí hrát, neovlivňují finance. Prakticky všude vede klavír. „Při volbě nástroje převažuje spíš skutečný zájem. Takže pokud se někdo vášnivě chce naučit hrát na bicí nástroje, musí počítat s tím, že soupravu bude nutné zakoupit. Určitě jednodušší to bude mít flétnista. Ale i tam, myslím, v prvé řadě rozhoduje skutečný vztah ke hře na nástroj,“ mínil Vít Rakušan z Jablonce nad Nisou.

Děčínský sběratel ukázal modré Bugatti z roku 1928.
OBRAZEM: Děčínský sběratel ukázal v Sosnové modré Bugatti z roku 1928

Základní umělecké školy také často pomohou svým žákům se zapůjčením některého z nákladnějších hudebních nástrojů. „Většina škol řeší problematiku drahých nástrojů tím, že cenově náročné nástroje vlastní a pronajímá je začínajícím žákům za symbolickou cenu. Ve chvíli, kdy žák dospěje, rodiče nástroj sami kupují. Výjimkou jsou nástroje, které jsou nedostupné - například varhany, koncertní harfa, hoboj nebo fagot. Tyto nástroje mají pronajaté nebo na ně mohou ve škole cvičit v učebně,“ přiblížil šéf liberecké školy Tomáš Kolafa.

Příklady úplaty za vzdělávání aneb školného v základních uměleckých školách v Libereckém kraji. Přípravné studium je o něco levnější. Podrobné informace k úplatě zveřejňují ZUŠ na svých webových stránkách:

ZUŠ NOVÝ BOR
Hudební obor 1200 Kč za pololetí
Výtvarný obor 1000 Kč za pololetí
Literárně dramatický obor 900 Kč za pololetí

ZUŠ ČESKÁ LÍPA
Hudební obor 1200 Kč za pololetí
Taneční obor 800 / 1000 Kč za pololetí (1. - 3. r. / 4.r. a II. stupeň)
Výtvarný obor 800 / 1000 Kč za pololetí
Literárně dramatický obor 800 / 1000 Kč za pololetí

ZUŠ DOKSY
Hudební obor 1000 Kč za pololetí
Výtvarný obor 700 Kč za pololetí
Literárně dramatický obor 700 Kč za pololetí

ZUŠ FRÝDLANT
Hudební obor 1100 Kč za pololetí
Výtvarný obor 800 Kč za pololetí
Literárně dramatický obor 800 Kč za pololetí

ZUŠ LIBEREC, Frýdlantská 1359
Hudební obor 2200 Kč za pololetí
Taneční obor 1100 / 1400 Kč za pololetí (1. - 3. r. / 4.r. a II. stupeň)
Výtvarný obor 1300 / 1550 Kč za pololetí
Literárně dramatický obor 1000 / 1400 Kč za pololetí

ZUŠ ČESKÝ DUB
Hudební obor 1200 Kč za pololetí
Výtvarný obor 650 Kč za pololetí

ZUŠ JABLONEC NAD NISOU
Hudební obor 2000 Kč za pololetí
Taneční obor 1800 Kč za pololetí
Výtvarný obor 2000 Kč za pololetí
Literárně dramatický obor 1800 Kč za pololetí

ZUŠ TANVALD
Hudební obor 1300 Kč za pololetí
Výtvarný obor 900 Kč za pololetí
Taneční obor 800 Kč za pololetí