Protože se do republikového finále, které proběhne v druhé půlce září, probojovali i žáci ze základní školy v Zákupech, položili jsme vedoucí družstva a zároveň učitelce Kateřině Řehořkové několik otázek.

Jak jste se dozvěděli o projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů? Čím vás zaujal?

Našli jsme ho na internetových stránkách OVOV. Hned nás zaujal, protože je to dobré zpestření hodin tělesné výchovy.

Jak dlouho spolupracujete s projektem OVOV? Pomáhá vám?
S tímto projektem pracujeme ve škole třetím rokem a v hodinách tělesné výchovy je vítaným pomocníkem.

Co na účast říkají vaši žáci?
Program se u setkal s velkým ohlasem. Motivuje je ke zlepšování výkonů. Také se jim líbí, že se  mohou zúčastnit i jiní členové rodiny a mohou si navzájem změřit své síly.

Kolik dětí z vaší školy se do akce zapojilo?
Účastní se páté třídy a celý druhý stupeň.

Jak na OVOV reagují rodiče?
Reagují vesměs kladně, zvláště pak rodiče dětí, které rády sportují.

Jaké jsou dosavadní úspěchy vaší školy v projektu OVOV?
Patří mezi ně velké množství odznaků, které jsme již rozdali, a  největším úspěchem je postup do republikového finále z 1. místa v krajském kole.

S čím budete odjíždět na republikové finále?
Už se těšíme, zvláště pak na úžasnou atmosféru, kterou ještě umocní účast našich olympioniků. Budeme odjíždět s dobrým pocitem, že jsme pilně trénovali. A když nevyhrajeme, budeme rádi, že jsme se probojovali až tak daleko.

Jak vnímáte problematiku nedostatečného pohybu u českých dětí? Co je podle vás jeho příčinou a jak je možné sjednat nápravu?
Málo pohybu u dětí není problém jen v naší zemi, proto jsou podobné aktivity zapotřebí. Na naší škole děti vedeme k tomu, aby často, ale hlavně rády sportovaly a myslím, že to je velmi důležité.