V minulém týdnu se na zákupském stadionu objevili pracovníci krajské inspekce životního prostředí. Měli zjistit, jak město splnilo nařízení správy o výsadbě zeleně na hřišti, která měla nahradit pokácené topoly.

„Kontrola přijela proto, že nebyly nahrazeny vykácené topoly tak, jak to stanovila krajská inspekce životního prostředí,“ vyjádřil se předseda Zákupské iniciativy Pavel Kučera.

Právě Zákupská iniciativa byla tím, kdo vyjádřil svůj nesouhlas s odstraněním stromů.

„Ozelenění proběhlo v roce 2005 vysázením porostu,“ řekla starostka Zákup Miloslava Hudaková.

Podle jejích slov však měl být vysázen i velký počet porostů na jižní straně stadionu, kde je ovšem do budoucna plánováno vybudování sauny a kabin pro volejbalové hřiště. Pokud by se zeleň a porosty umístily až za objekty k plotu, zasahovaly by do rozvodů elektřiny a kanalizace. Proto je jejich zasazení nemožné.

„Město nesplnilo toto rozhodnutí a je si plně vědomo toho, že se vše při kontrole projeví. Rozhodli jsme se proto rozmístit celkem 110 kusů jehličnanů a listnatých stromů v různých částech města, jako například v Nových Zákupech či u kulturního domu,“ vysvětlila způsob řešení současné situace Miloslava Hudaková.


Závěry kontroly zatím nejsou podle starostky města známy. „Inspektoři přijali naši obhajobu. To, že nebude možné stromy umístit tak, jak to bylo plánováno jsme zjistili až při samotné realizaci projektu. Naší chybou bylo, že jsme nezažádali na odboru životního prostředí o změnu původních plánů,“ dodala starostka.
V budoucnu by navíc mělo dojít k odstranění zbývajících šestadvaceti topolů. Inspektoři zkontrolovali jejich stav a označili je jako nevyhovující. Rozhodnutí padlo již v únoru letošního roku. „Stromy ohrožují obyvatele nedaleko stojících domů a takové riziko je nepřípustné,“ uzavřela Miloslava Hudaková. Staré a nemocné stromy nahradí jiné, nižší, které nebudou ničit povrch běžecké dráhy. Listí z topolů se z tartanu špatně odstraňuje a zanechává stopy.