To alespoň radnici navrhují místní uživatelé městských bytů. „Prvotním impulsem našich požadavků je zdražení nájemného, služeb a poplatků od nového roku,“ vysvětlil Josef Stahl za petiční výbor nájemníků v Zákupech.

Zdejší obyvatelé žádají, aby vedení města zadalo vypracování cenové nabídky společnosti RWE, která je před časem oslovila s tím, že má zájem provozovat kotelnu v Zákupech a Nových Zákupech.

Zvolme výhodnější teplo

Chtějí tak porovnat ceny za GJ a případné další výhody s cenou na příští rok od realitní kanceláře Lubomír Kouba, která nyní obě kotelny provozuje. „Požadujeme, aby se tímto způsobem vybrala výhodnější varianta jak pro město tak i pro občany,“ podotkl Josef Stahl.

Podle zákupské starostky Miloslavy Hudakové je však mít na zřeteli výpovědní lhůtu, která vyplývá ze smlouvy uzavřené s realitní kanceláří. „Ta na provoz kotelen je až do konce roku 2025,“ upřesnila Miloslava Hudaková.

To však podle nájemníků není rozhodující. Argumentují tím, že většina smluv obsahuje část, která umožňuje oběma stranám v určitých případech od smlouvy odstoupit.

Bojujeme o každou korunu

„Jestliže by byla výhodnější nabídka zástupců RWE, tak by se město také bylo schopné finančně vyrovnat se všemi náklady, která realitní kancelář vložila do provozu kotelen,“ mínil Josef Stahl. Ten také připomněl slova místostarostky Sylvy Moravcové, že město bude v příštím roce bojovat o každou korunu, aby mohlo dostát svým závazkům.

V souvislosti s tím zákupští nájemníci apelují na radnici, aby sama provozovala městský bytový fond, tak jak tomu bylo dříve.
„Stačí, když na tuto agendu vyčlení jednoho zaměstnance. Podle našeho mínění by se tak mohlo uspořit až čtyři sta tisíc oproti stávající praxi, kdy byty spravuje rovněž realitní kancelář. Jestliže je správa bytů rentabilní pro ně, tak by měla být logicky i pro město,“ zdůvodnil Josef Stahl a doplnil, že se o své byty sami starají v Jablonném v Podještědí, Žandově či Kamenickém Šenově.

„Požadavky našich nájemníků se již zabýváme. Dopředu však upozorňuji, že změny nemohou být ze dne na den,“ řekla Miloslava Hudaková.
Podle ní již zadali právničce města, aby prověřila smlouvu na pronájem obou plynových kotelen. Zároveň také již oslovili RWE, které pro Zákupy vypracuje cenovou nabídku na dodávky tepla.