Radnice v Zákupech doufá, že její recept na boj s malými nebezpečnými červíčky – cerkariemi, které téměř zhatili loňskou sezonu na městském koupališti, byl úspěšný. Zákupští za nemalé peníze přijali celou řadu opatření, aby podstatným způsobem vylepšili kvalitu vody tak, aby vyhověli přísným hygienickým předpisům.

„Na doporučení odborníka z Rybářství Třeboň jsme nasadili řízenou obsádku malých ryb, které požíráním šnečků, na nichž se cerkarie vyvíjí, budou regulovat čistotu vody,“ předeslala starostka Zákup Miloslava Hudaková.

Na zákupském koupališti, jež město spravuje ve své režii třetím rokem, byl vyhlášen zákaz koupání v polovině loňského července. Tehdy laboratorní vyšetření potvrdilo výskyt cerkárii, malých červíčků, kteří se zavrtávají do lidské kůže a způsobují velmi nepříjemné kožní vyrážky lidem s citlivou kůží, zejména dětem.

Jedinou cestou, jak se cerkarií zbavit, bylo úplné vypuštění nádrže a její vyvápnění, které se nechalo přes zimu vymrznout.
K tomu v Zákupech přijali celou řadu doplňujících opatření. Ta by měla pomoci zabránit znečištění vody v koupališti a zajistit bezproblémovou sezonu.

Dobytek je pryč

„Díky vstřícnosti soukromníka přestaly blízké louky sloužit jako pastviny pro dobytek a tráva se tu již jen seká. Rovněž jsme opravili odvodňovací strouhu nad koupalištěm, která znečištěnou vodu z polí odvádí do řeky. Současně s tím jsme zbudovali ochranný val pro případ velké vody, jenž zabrání tomu, aby při průtrži špinavá voda natekla do koupaliště,“ upřesnil vedoucí Místního hospodářství Zákupy Pavel Paták.

Radnice investovala také do opravy cesty v horní části areálu a nechala na pláž navézt nový písek. Na koupaliště už několikrát zavítali hygienici na kontrolu. „Přísná kritéria jsme pokaždé splnili. Bohužel podle zákona spadáme v hodnocení do horší kategorie právě kvůli problémům s kvalitou vody v uplynulých dvou letech. Začínáme tak vlastně od začátku,“ podotkla Miloslava Hudaková.

Ta si přeje jen jediné, a to konečně teplé počasí a spokojené návštěvníky, aby investice do služeb a přijatých opatření nepřišly vniveč. Jen vloni vložilo město do úprav koupaliště a blízkého okolí na milion tři sta tisíc korun, kdy jen moderní sociální zařízení přišlo na osm set tisíc.

Na návštěvníky čeká občerstvení v bufetu na pláži, otevřená je i restaurace. V areálu se nacházejí chatky pro rekreanty, je tu možné stanovat, parkovat karavany i automobily. V ceně nízkého vstupného je i tobogán.