„Z programu regenerace kulturních památek se nám podařilo získat dvě stě tisíc korun na výměnu oken historického domu, který stojí na náměstí,“ potvrdila Miloslava Hudaková, starostka Zákup. Město získalo dotaci pod podmínkou, že investuje stejný objem finančních prostředků ze svého rozpočtu jako ministerstvo kultury.

„Z naší strany jde o nemalou investici,“ povzdechla si zákupská starostka. Jak dále podotkla, město nemá jinou volbu a prostředky vynaložit musí, aby zůstala památkově chráněná budova zachována. Zajímavostí je, že z přízemí objektu zmizí před lety udělaná výloha, která doplňovala tamější prodejnu.

„Ač to nebylo v původním plánu, vzhled domu se vrátí k úplně prvotnímu stavu. V dávné minulosti byl v přízemí byt s okny na náměstí, který byl předělán na prodejnu. Proto byla dodatečně vybourána zeď a okna nahradila velká výloha,“ vysvětlila Miloslava Hudaková. Město Zákupy vyhlásilo výběrové řízení, kterého se zúčastnilo pět firem zabývajících se realizací obdobných zakázek.

Rada města doporučila přidělit zakázku firmě Gedos z České Lípy. „Předložili nejnižší nabídkovou cenu,“ zdůvodňuje Miloslava Hudaková. Ve vztahu s tím připomíná, že stejná firma rovněž provedla před časem výměnu oken v objektu radnice. Při rozhodování hrála roli rovněž dobrá zkušenost.

Díky získané dotaci a přístupu Zákupských může být provedena výměna nevyhovujících oken za dřevěná eurookna, čímž se uchová historický ráz domu.
V souvislosti s tím starostka Hudaková upřesnila, že celková konečná cena za obnovu domu na náměstí dosáhne necelých osmi set tisíc korun.