O pět set šedesát zákupských bytů se stará českolipská realitní kancelář Lubomír Kouba. Právě tu místní lidé viní z nesrovnalostí ve vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu. Vyčítají jí také téměř nulové investice do údržby domů.

„Do rekonstrukcí bytovek lze jen těžko investovat, když město trápí vysoký počet neplatičů nájemného,“ bránil se Pavel Kouba, zástupce realitní kanceláře Lubomír Kouba. Podle něj existují domy, kde si nájemníci plní své povinnosti a ty patří do zlatého bytového fondu města. Na opačné straně jsou ty, které spadají do hlubokých červených čísel a na ty se doplácí.

„Během jediného týdne starostka Miloslava Hudaková řešila dluhy na nájemném za tři sta padesát tisíc korun,“ podpořila jej Sylva Moravcová, místostarostka Zákup. „Proto navrhuji, abychom po jednotlivých vchodech vyvěsili počet neplatičů a jejich dlužnou sumu. Znáte se navzájem a budete tak vědět, na koho doplácíte.“

Její nabídku nájemníci na místě podpořili. Ti v touze po hezčím bydlení navrhli, zda by si nemohli odkoupit byty do svého vlastnictví, že se o následnou údržbu domů postarají sami. Miloslava Hudaková jim doporučila, aby své žádosti směřovali na radnici s tím, že o nich zastupitelé posléze rozhodnou.