Zákupy se chystají reagovat na rostoucí poptávku po bydlení. V plánu je prodej stavebních parcel, které mají uspokojit desítky zájemců. „Poptávka po bydlení v Zákupech je. Těší mě, že tu lidé chtějí bydlet a hlavně, že se nám odtud nechtějí vystěhovat naši mladí,“ řekl starosta Radek Lípa, který vede Zákupy 13 let. „Co rok, to dvě kila navíc. A co jedno volební období, to prášek navíc,“ poohlédl se s úsměvem na za roky na radnici.

Jaká je poptávka po bytech v Zákupech? 
Velká. Když jsem ve funkci začínal, tak město Zákupy mělo přes 30 volných bytů a v tuto chvíli, když se objeví jeden volný byt, máme na něj přes 10 zájemců. Těší mě, že tu lidé chtějí bydlet a hlavně, že se nám odtud nechtějí vystěhovat naši mladí.

Jsou byty významnou položkou v příjmech města?
Ano jsou, ale v tuto chvíli, co vyděláme na nájmu, investujeme zpátky do bytového fondu. Stále doplácíme úvěr, který jsme si vzali na zateplení domů, celková částka se blížila ke 100 milionům korun, z čehož byla dotace přibližně 35 milionů. Brzy už ale bude splacený a pak se budeme věnovat dalším úpravám bytového fondu. Tam například patří i dům s pečovatelskou službou, kde potřebujeme nové výtahy a podobně. Je toho hodně.

Kolik máte městských bytů a plánujete nějakou novou výstavbu?
Jako město Zákupy máme zhruba 550 městských bytů a práce s nimi je hodně náročná, stejně tak s některými nájemníky. V minulém volebním období se nám podařilo zateplit 13 velkých bytových a panelových domů. Několik menších bytových domů ještě čeká na svojí rekonstrukci, například v podobě zateplení, takže se spíše věnujeme stávajícímu majetku, než abychom budovali nový. Byl by nesmysl postavit něco nového, když to staré potřebuje rekonstrukci.

A jaký je zájem o stavební pozemky? 
Plánujeme zainvestování parcel pro stavbu rodinných domků, protože tu máme i tuto poptávku. V příštím roce bychom rádi nabídli přibližně prvních 15 parcel tohoto typu zájemcům, kterých máme v evidenci několik desítek.

Znáte už jejich cenu?
Až bude zakázka na zainvestování vysoutěžená a budeme vědět, kolik nás to stálo, budeme moci spočítat, kolik nás stojí metr pozemku. To vše nějakým způsobem promítneme do prodejní ceny.

Bude se v ní odrážet asi i tržní cena pozemků v okolí, že?
Samozřejmě bychom rádi něco vydělali, ale ceny rozhodně nebudou přemrštěné. Například kanalizaci a vodu musíme vést poměrně zdálky. Budou s tím spojené i úpravy komunikací. Sám jsem zvědavý na výslednou částku. Jednáme i o dotacích právě na kanalizaci a vodu.

Plánujete nějaké další významné investice ve městě? 
Chceme nadále vylepšovat naší školu a sportovní areál Emila Zátopka, který škola spravuje. V plánu máme také fotovoltaiku na školní budovy, vyrobenou elektřinu bude pochopitelně nejvíce využívat škola, která díky sportovnímu areálu, jídelně a ubytovně jede i přes prázdniny.

Co vás jako město nejvíce trápí?
Jako největší dluh vnímám to, že v tuto chvíli vlastně nemáme náměstí. Byť se tak jmenuje, neplní svou funkci. Dlouho jsme měli problém s projíždějící dopravou, hlavně s tou tranzitní. Nyní máme již dva roky funkční severozápadní obchvat, který nám odvedl denně stovky kamionů a přes tisícovku osobních aut mimo město. Takže nastal čas věnovat se centru jako takovému a chtěli bychom obnovit právě náměstí. Momentálně pracujeme na dvou projektech.

Poznáte místo na Českolipsku?
HÁDANKA z Českolipska: Poznáte vesničku v regionu na fotografiích a videu?

Uvažujete o opravě silnice, která vede středem města? Zaznamenala jsem, že je ve velice špatném stavu.
To jsou silnice Libereckého kraje. Máme sepsané memorandum, které vzniklo před započetím výstavby severozápadního obchvatu financovaného krajem. Zavázali jsme se, že až bude obchvat postavený a budou opravené tyto silnice vedoucí středem města, tak nám je kraj bezplatně převede. V tuhle chvíli už je vydané stavební povolení, ale zatím je to stále v režii kraje. Věřím, že budou v dohledné době hotové.

Starosta Radek Lípa vede Zákupy 13 let.Starosta Radek Lípa vede Zákupy 13 let.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekCo se naplnilo z vašich očekávání, které jste měl, když jste vstupoval před 13 lety do funkce starosty Zákup?
Co rok, to dvě kila navíc. A co jedno volební období, to prášek navíc (smích). První tři volební období jsem se zaměřil na to, aby se lidem ze Zákup lépe žilo. To znamená, že jsme se věnovali regeneraci obou velkých sídlišť, které máme. Investovali jsme do zateplení veřejných budov, něco jsme i zrekonstruovali. A nyní bych se rád zaměřil na vizuální stránku města, s čímž například souvisí i obnova náměstí.

Na co jste nejvíc hrdý z toho, co se vám podařilo?
Nevím, jestli hrdý, ale vzhledem k tomu, že jsem původním povoláním lesník, tak jsem se věnoval tématu vrácení městských lesů od státu zpátky městu Zákupy. Usiloval jsem o to ještě, než jsem se stal starostou. Už je to asi osm let, co se nám podařilo od Lesů ČR získat přes 130 hektarů pozemku na Kamenickém vrchu, který jsme úspěšně vysoudili. A vzhledem k tomu, že mě ta práce bavila, naplňovala a byla z mého profesního ranku, tak to považuji za takový svůj malý úspěch. Převážná většina věcí na městě je však kolektivní práce. Jsem také rád, že jsme dokázali do městských financích získat desítky milionů z dotačních fondů.

Českolipské sídliště Špičák.
Kde se budou letos v České Lípě opravovat ulice a chodníky? Podívejte se

Má město s lesy nějaké plány?
Hospodaříme podle platného lesního hospodářského plánu, který teď bude nový na další desetiletí. A tím, že máme les přímo na Kamenickém vrchu, což je nad městem, chodí tam spousta lidí. Zaměřujeme se tedy na posílení jeho rekreačních funkcí, ať jsou to různé stezky nebo altánky. Teď plánujeme znovu vzkřísit křížovou cestu, která tam byla. A pochopitelně hodně opravujeme lesní cesty.

Kdy bude křížová cesta hotová?
V tuto chvíli dokončujeme projekt a rádi bychom podali žádost o dotaci. Takže když se všechno povede, tak ji příští rok zrealizujeme.

Zákupy jsou z velké části v povodňové zóně, daří se toto nebezpeční eliminovat?
V povodňové zóně je centrum Zákup a po toku Božíkov. Pak také v Kamenici máme občas bleskové povodně, kdy se nám tam vyplaví voda z polí a proteče obcí. S tím máme starosti. Po dlouhé době jsme v zimě zaznamenali i ledové jevy, kdy jsme museli odstraňovat kry z koryta řeky tak, aby se nám tam voda nehromadila. Povodně a Zákupy bohužel k sobě patří. Jsem rád, že jsme se domluvili s Povodím Ohře už na druhém bagrování koryta řeky, protože každý kubík zeminy, který zmizí, je plus.

Další opatření v tuto chvíli udělat nejdou?
Zaměřujeme se na včasné varování obyvatelstva, což se nám ukázalo jako nejdůležitější a máme po boku dobrovolné hlásiče. Většinou je to však o spolupráci starostů obcí sídlících nad Zákupami a pod nimi, podél potoka. Když se něco děje, tak si prostě zavoláme a už víme kolik vody bude v Zákupech a na co se musíme připravit. Asi úplně nejdůležitější je komunikace a sledování vodního toku nad námi.

Zámecký hospodářský dvůr v Zákupech prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Na snímku kastelán Vladimír Tregl.
Oprava zanedbaného dvora v Zákupech přijde na miliardu. Nově uvidíte konírnu

Pomáhají vám i profesionální hasiči z České Lípy?
Zasahují především naši hasiči. Máme nejstarší jednotku v Čechách a přibližně tři roky novou hasičskou zbrojnici, která nás stála zhruba 20 milionů korun. Stavěli jsme ji v covidové době, takže sehnat prostředky nebylo úplně jednoduché.

Máte dostatek zájemců o práci mezi dobrovolnými hasiči? 
Každý rok nám přibývají noví členové, hlavně ti mladší. A tak nějak si s těmi staršími říkáme, že je to i hlavně i díky té nové hasičárně, protože dřív sdíleli hasiči jeden areál s technickými službami, sběrným dvorem a kotelnou. Teď mají úplně novou hasičskou zbrojnici, která má prakticky parametry té profesionální. Takže i to dokáže přitáhnout mladé kluky.

Letos jste představili jednu netradiční novinku pro lidi. Co je to?
Vymysleli jsme Kartu Zákupáka. Ta je určená jen pro obyvatele obce. Stojí na jeden rok dvě stě korun. Důchodci a děti platí sto korun. V kartě je zahrnutý vstup na Zákupské trhy, dále slouží jako permanentka na naše koupaliště, její držitelé mohou zdarma navštěvovat knihovnu a je v ní řada dalších benefitů, například zlevněné vstupné na akce apod.