V malém městě to způsobilo obrovské problémy. Za všechno mohou zdejší letité a proslavené bleší trhy. Vždy první sobotu v měsíci je na parkovišti pod zákupským zámkem pořádá Veteran Car Club z České Lípy.

Akce, kterou kdysi navštěvovalo pár zasvěcených , se rozrostla do obřích rozměrů. Přijíždějí sem nejen lidé z Českolipska a blízkého okolí, ale i z velkých dálek. Třeba aut s pražskými značkami bylo v sobotu v Zákupech tolik, že by to leckoho neznalého zmátlo.

Celá akce způsobila v sobotu v centru Zákup kolaps. Auta se musela doslova prodírat mezi zástupy lidí, projet okolo zákupského zámku se dalo jen minimální rychlostí a se zvýšenou opatrností. Neuvěřitelný pohled na celou akci se nabízel z oken zákupského zámku.

Pokud by někdo nevěděl, jak vzniklo spojení bleší trh, pohled ze zámeckého okna, pod nímž se míhaly tisíce „blech", obíhajících jednotlivé stánky, by mu to asi vysvětlil. Čím dál víc rodin v této zemi bude mít doma „něco ze Zákup".