Po letech zanedbání se národní kulturní památka v Zákupech dočká nového využití, které odkryje její historický význam a přinese veřejnosti unikátní expozice.

Na stavu Zámeckého hospodářského dvora se nejvíce podepsala divoká 90. léta, podotkl kastelán zákupského zámku Vladimír Tregl. „Po roce 1989 byla budova privatizována, dostala se do soukromého vlastnictví a majitel ji použil jako proti zástavní hodnotu na úvěr, který si vzal v bance. S penězi poté zmizel,“ popsal.

Budova byla najednou bezprizorní a kdokoliv si sem mohl přijít pro cokoliv a dělat tady cokoliv.

Na kolik rekonstrukce Zámeckého hospodářského dvora v Zákupech vyjde?
Jedna třetina budovy, kterou nyní opravujeme, se pohybuje kolem 300 milionů. Celková obnova areálu tedy vyjde k jedné miliardě korun. Je to obrovská částka, ale na druhou stranu je to pouze daň za to, že se sem dlouhodobě neinvestovaly žádné finanční prostředky. Pak se to nastřádá.

Miliarda? To je obří částka, že? 
U jakékoliv památky, ať už je to zámek, ať už je to kostel, ať už je to obytný dům v historické městské zástavbě, je základem provádět průběžnou pravidelnou údržbu, odstraňovat defekty už v zárodku, pak se oprava pohybuje v řádech tisíců nebo desetitisíců korun. Ale v momentě, kdy se problém nechá rozjet, tak se řeší rekonstrukce v řádech statisíců, případně milionů korun.

Oprava se oproti předpokladu třikrát prodražila. Proč?

Firma pracovala podle projektu, který plně nekorespondoval se skutečným stavem. A navíc ten projekt byl zpracováván s velkým předstihem a mezitím budova dále degradovala. Když do domu neustále prší, tak je znát každý rok. Až samotné práce na rekonstrukci rozkryly problémy se statikou. Jeden příklad za všechny: Klenby v konírně měly být životaschopné, ale po posouzení statikem v době, kdy to bylo možné provést, se zjistilo, že jsou v podstatě na kompletní předělání. To stavbu nejenom prodražilo, ale i časově prodloužilo.

Jak se do takového zbídačeného stavu objekt vlastně dostal? 
Po roce 1989 byla budova privatizována, dostala se do soukromého vlastnictví a majitel ji použil jako proti zástavní hodnotu na úvěr, který si vzal v bance. S penězi poté zmizel. Banka nadále držela tuto budovu jako protihodnotu k úvěru. A samozřejmě právě tohle období, 90. léta, byla pro hospodářský dvůr tím nejhorším. Zjednodušeně řečeno, budova byla bezprizorní a kdokoliv si sem mohl přijít pro cokoliv a dělat tady cokoliv.

Jakým způsobem se dostal hospodářský dvůr opět do rukou státu?
Bylo to s úmyslem ji zachránit, protože ta budova tvoří nedílnou součást zámeckého areálu. Cílem bylo areál opětovně majetkově stmelit do rukou jednoho vlastníka. Takže v roce 2003 stát tuto budovu koupil za 100 tisíc korun. Cena se může zdát velice nízká, ale když si vezmete, že se kupovala totální ruina, tak to byla spíše cena za to, že se toho břemene někdo rád ve prospěch státu zbavil. A na státu teď je to nejnáročnější, a to ufinancovat rekonstrukci.

Zámek Zákupy otevřel nové expozice a připojil se k projektu Po stopách šlechtických rodů.
Zákupský zámek zpřístupnil nové komnaty. Co je nového na Bezdězu a Lemberku?

V jaké fázi je rekonstrukce?
Už dělníci dokončují opravy. Když se ale podíváte na části, které teprve projdou obnovou, uvidíte, že mají zřícené střechy, že v nich jsou díry, že je úplně promočené zdivo a opadává, opadávají korunní římsy atd. Takže pohybovat se v takovéto budově, v tomto stavu, je nebezpečné. Z toho důvodu odborníci neprovedli všechny průzkumy v potřebném rozsahu. Některé věci jen odhadli.

Zámecký hospodářský dvůr v Zákupech prochází rozsáhlou rekonstrukcí.Zámecký hospodářský dvůr v Zákupech prochází rozsáhlou rekonstrukcí.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekPředělaná část budovy se bude brzy předávat, jak to bude probíhat? 
V jedné třetině budovy, kde je rekonstrukce spolufinancována Evropskou unií, se obnova chýlí ke konci. Je to východní a část jižního křídla hospodářského dvora. Jedná se o část obrácenou do zámeckého parku. Tedy to, co návštěvník parku uvidí jako první. Ta zbylá křídla, to znamená křídlo západní a křídlo severní, by měly projít rekonstrukcí v budoucích letech. Samozřejmě opět bude záležet na sehnání finančních prostředků, ale pokud se to povede, tak by se v dohledné době měla rozjet rekonstrukce, byť to bude opět na etapy.

Na co se mohou návštěvníci těšit v opravené části?
Budou se moci podívat v přízemí do historických barokních koníren, v patře potom do místností, kde bude expozice, kterou jsme pracovně nazvali Zapomenuté zámky. Má to vlastně návštěvníkům přiblížit skutečnost, že kromě hradů, zámků, na které už desítky let chodíme jako turisté na prohlídky, v Česku existují další desítky, ne-li stovky hradů a zámků, které to štěstí neměly. A když byly zestátněny svým původním majitelům, tak začaly v lepším případě sloužit jako domovy důchodců, dětské domovy, školy, nemocnice a nebo v horším případě byly určeny k postupnému zániku a už třeba dneska neexistují, což je i případ relativně nedalekého zámku v Mimoni, který byl zbourán v roce 1985.

Dva velké jeřáby umístily ve středu 10. dubna provizorní most k silnici II/262 v Děčínské ulici v České Lípě.
Provizorní most na Děčínské už je na svém místě. Omezení přijde v květnu

Předání zrekonstruované části proběhne už v létě?
V průběhu letních prázdnin, měsíců července a srpna by už rekonstrukce měla být v úplně nejposlednější fázi, kdy dojde k předání budovy.

Zámecký hospodářský dvůr v Zákupech prochází rozsáhlou rekonstrukcí.Zámecký hospodářský dvůr v Zákupech prochází rozsáhlou rekonstrukcí.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekKdy budou přístupné nové expozice?
Expozice budou přístupné teprve až od roku 2025. V letošním roce plánuji, že se návštěvníci do budovy budou moci podívat, ale v rámci pouze tzv. kastelánských prohlídek, kdy v mém doprovodu opravdu pouze se skupinkou deseti lidí a stále ještě za trošku přísnějších bezpečnostních podmínek. Expozice začneme připravovat skutečně teprve až od září letošního roku. Na jejich přípravu budeme potřebovat několik měsíců.

Je třeba se na kastelánské prohlídky objednat předem?
Budeme je avizovat dopředu na webových stránkách zámku, případně na facebookovém profilu zámku. Bude to opravdu pouze s předem zakoupenou online vstupenkou a jen pro omezený počet lidí. A samozřejmě ne každodenně.

Máte už plány, co se chystá ve zbylé, stále chátrající části?
Tam by měl být depozitář archeologických nálezů v rámci Národního památkového ústavu. Národní památkový ústav, spravuje i zákupský zámek, má celorepublikovou působnost a provádí i archeologické výzkumy.

Koupaliště v Novém Boru čeká na rekonstrukci.
Nový Bor plánuje rekonstrukci koupaliště. Těšte se na nový bazén i biotop

Co si pod tím máme představit? 
Když se například v historických centrech měst dělají nové silnice, budují se kanalizace a provádějí se nejrůznější opravy, tak vznikají archeologické nálezy a je poté třeba je někde skladovat. Cílem památkového ústavu je vybudovat centrální depozitář těchto archeologických nálezů na profesionální úrovni. A to by právě mělo být zde ve zbytku hospodářského dvora.

K čemu tento objekt dříve sloužil?
Budova byla hospodářský dvůr. Nicméně v případě zákupského zámku nelze chápat tuto budovu z přelomu 17. a 18. století jako nějaké stavení, kde se jenom proháněly krávy a slepice po dvoře a kde byla uprostřed hromada hnoje a smrdělo to. Hospodářský dvůr tady v Zákupech je v podstatě přední zámecká budova, tedy budova reprezentativní.

Dá se to podle něčeho poznat?
Je to vidět podle fasády, podle toho, jak je pojednána i podle ozdobně zakončených oken. Jsou tu krásně udělané pískovcové portály s erby.

Městský stadion v České Lípě.
Lípa se znovu pokusí získat dotaci na stadion. Z vlastního dá až 40 milionů

Proč byl hospodářský dvůr tak výstavný?
Protože se skrze tuto budovu do zámeckého areálu i přijíždělo. Hlavní vjezd do zámku byl totiž kaštanovou alejí v zámeckém parku. A právě těmito krásnými portály z doby baroka, projížděly veškeré kočáry. Ať už to bylo panstvo, které zámek vlastnilo, nebo jejich hosté.

A co bylo smyslem budovy? 
Ukázat hostům: Podívejte se, kdo my jsme, jaký máme obrovský hospodářský dvůr, my jsme někdo, my jsme vysoce postavená, bohatá šlechta. A byla to také pravda, protože teto hospodářský dvůr nechala vystavět Anna Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská, což byla majitelka zákupského panství v době baroka a patřila opravdu k nejbohatším a nejvýznamnějším šlechtičnám své doby.

Státní zámek Zákupy na Českolipsku.Státní zámek Zákupy na Českolipsku.Zdroj: Petr PokornýRozlehlý zámek Zákupy sloužil ve druhé polovině 19. století jako letní rezidence členů panovnické rodiny Habsburků. Zámecké komnaty, které si dodnes udržely původní výzdobu i zařízení, obývali např. poslední korunovaný český král Ferdinand Dobrotivý, císař František Josef I., korunní princ Rudolf či následník trůnu František Ferdinand d´Este, který se v roce 1900 v kapli zákupského zámku oženil s Žofií Chotkovou. Raritou zámku je osobní výtah z roku 1870 - nejstarší dochovaný výtah na území České republiky. K zámku přiléhá barokní zahrada a anglický park.