Šnečku, šnečku, vystrč růžky… Tuhle dětskou říkanku si dlouho v Zákupech neřeknou. Šnečci tam růžky vystrčily natolik hodně, že zde museli vyhlásit zákaz koupání. Miniaturní vodní šneci, kteří se přemnožili, jsou hostiteli pro cerkarie, které způsobují kožní problémy lidem s citlivou kůží, a to zejména dětem.

„Máme podezření, že by se mohlo jednat o cerkarie. Jejich výskytu odpovídají i příznaky postižených návštěvníků koupaliště,“ potvrzuje Zuzana Balašová, tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

Cerkarie je konečným vývojovým stádiem motolic a mlži jsou pouze jejími mezihostiteli. Mikroorganismy po ukončení svého vývoje mlže opouštějí, plavou ve vodě a hledají jiného definitivního hostitele, člověka. Při kontaktu s jeho kůží se do ní zavrtají a způsobují onemocnění.

„Malých šneků je v zákupském koupališti opravdu velmi vysoký počet. Ale doposud nebylo ukončeno laboratorní vyšetřování, které by vyvrátilo či potvrdilo výskyt cerkarií,“ říká Zuzana Balašová. Ta ale zároveň zdůrazňuje, že u cerkarií není určena žádná limitní hodnota, protože jejich výskyt ve vodě představuje zdravotní riziko.

Než budou známy výsledky laboratorního vyšetření, bylo Zákupským doporučeno vyhlásit zákaz koupání. „To jsme učinili, abychom se vyhnuli případné žalobě,“ potvrzuje Miloslava Hudaková, starostka Zákup.

S kožními problémy se obrátily na českolipskou kožní lékařku Danu Pospíšilovou i dvě rodiny, které se koupaly právě v Zákupech. „Vyrážkou byly postižené děti, jejich rodičům se potíže vyhnuly,“ popisuje Dana Pospíšilová.

Na vině mohou být i povodně

Chránit se před nákazou lze jen prevencí. Důležité je vyhýbat se koupání v přírodních jezerech s bohatou vegetací, obzvláště za velmi teplých dní a především v ranních hodinách, protože šneci vylučují cerkarie právě ráno. Léčba je jen symptomatická, je zaměřená na příznaky, nikoliv na příčiny. Co je příčinou nadměrného výskytu pidišneků nikdo neví. Podle Miloslavy Hudákové přicházejí v úvahu dvě možné hypotézy.

„Rybáři nevysadili ryby, které mohly mikroorganismy požírat,“ nabízí jedno z možných vysvětlení. Může zde však být i souvislost s květnovou povodní, která zasáhla blízké Velenice. Přívalové deště byly tehdy tak silné, že akutně hrozilo protržení hráze i u zákupského koupaliště. „Je reálné, že nám do koupaliště natekla voda z polí,“ podotýká zákupská starostka Hudaková.

„Přívalové deště v minulých týdnech měly spíše vliv na zvýšení počtu buněk sinic nikoli na přemnožení mlžů v koupališti,“ domnívá se Zuzana Balašová.
Zákupská radnice provozuje koupaliště ve své režii teprve druhým rokem a během této krátké doby se musela popasovat se špatným technickým stavem areálu. Jen do nového moderního sociálního zařízení město investovalo osm set třicet tisíc korun.

„Současná situace je pro nás ranou pod pás. Letošní léto příliš koupání nepřeje, v podstatě je sezona pryč, a návratnost naší investice tak bude nulová,“ neskrývá rozčarování Miloslava Hudaková a smutně dodává: „Je to paradox. Bály jsme se sinic, ty máme v normě. Jinde si stěžují, že se přemnožili komáři, a u nás nic. Ale zmohli nás minišneci.“