„Využili jsme toho a řadu z nich nechali zrestaurovat. Stavební řešení podhledů nad severním a částí západního křídla navíc umožňuje elektrifikaci, takže zcela nově budeme moci v části zámku i svítit,“ informoval kastelán s tím, že doposud byli při prohlídkách odkázáni jen na přirozené denní světlo a po setmění si museli svítit buď baterkami, nebo třeba při nočních prohlídkách reflektory. Nynější instalace starobylého lustru z porcelánu nebyla žádná legrace a protáhla se až do noci.

„Tento lustr zhotovený z modrobílé keramiky a porcelánu je jednou z největších kuriozit, kterou státní zámek Zákupy má,“ zdůraznil Tregl. Autor ani přesná doba vzniku dvanáctiramenného lustru z jídelny nejsou známy. Podle kastelána patrně pochází již z 18. století a koresponduje s dřevěným vyřezávaným obložením místnosti, ve které je zavěšen. Obložení stěn jídelny pochází z 1. poloviny 18. století a je zdobeno vyřezávanými a modrobíle malovanými vázičkami.

„Je tedy možné, že lustr i obložení vznikly ve stejné době a celá místnost tehdy měla působit dojmem "porcelánového pokoje". Této myšlence nahrává i fakt, že sestra tehdejší majitelky zákupského zámku, Anny Marie Františky velkovévodkyně Toskánské, měla na svém zámku obdobnou místnost a ta tehdy mohla pro Zákupy sloužit jako inspirace,“ uvedl Tregl.

Zbylé lustry na zámku jsou z poloviny 19. století a vznikly v době, kdy byl zákupský zámek upravován na letní sídlo pro císaře Ferdinanda Dobrotivého. Vzhledem k tomu, že všechny lustry na zámku jsou státem chráněné kulturní památky, museli je restaurovat licencovaní resturátoři. Na modrobílém lustru v jídelně pracovala Lea Raisová ve spolupráci s Václavem Němcem a dřevěné lustry restauroval Tomáš Bárta.