Aby se přiblížil vizáží někdejšímu následníkovi rakousko-uherského trůnu Františku Ferdinandu d´Este, pěstoval si kastelán Vladimír Tregl knír, i když je mu nepříjemný a nenosí ho. V bílé uniformě, s pravou šavlí a v klobouku s typickými péry tak okouzlil turisty, kteří v sobotu 1. července přišli na mimořádnou večerní prohlídku státního zámku v Zákupech na Českolipsku. Tu státní zámek uspořádal přesně na den, kdy se právě tam před 123 roky uskutečnila svatba arcivévody a následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este s jeho vyvzdorovanou milovanou chotí Žofií, hraběnkou Chotkovou. Tu bravurně zahrála správkyně zámeckého depozitáře Radka Kaiserová. Lidé, kteří možnosti využili a přišli, se tak podívali i do zámecké kaple, kde byl 1. 7. 1900 slavný pár, zavražděný o 14 let později v Sarajevu, oficiálně oddán.

„Představujeme historické postavy, které návštěvníky nejen provádí dobovými komnatami, ale zároveň spolu vedou rozhovory, které - i když vycházejí ze skutečné historie - jsou pojaty s vtipem a nadsázkou tak, aby se naši hosté během mimořádné prohlídky i pobavili,“ řekl kastelán Vladimír Tregl. „Uniformu šila kolegyně podle fotografie, kostým ale není přesnou replikou, šavle u boku je dobová, pořídili jsme si ji pro tyto akce přes aukro,“ komentoval.

Budova Okresního soudu v České Lípě
Mladík týral svou mámu i prarodiče, ti mu dávali stále novou šanci. Dostal trest

S kostýmovanými netradičními prohlídkami po někdejší císařské letní rezidenci mají už zkušenosti od roku 2020. Pokaždé se ale zaměřují na jiné autentické postavy, které nějakým způsobem byly spojené s historií zámku a členy habsburské dynastie, které panství se zámkem patřilo do vzniku republiky. I tentokrát byli návštěvníci nadšeni dramaturgií, skvělým provedením večerní procházky komnatami, kdy přes zaměření na „divadlo“ nebyli ani ochuzeni o nejdůležitější historická fakta. „Už jsem tu za poslední dva roky potřetí, ale dnes to bylo naprosto úžasné, díky za velký zážitek,“ děkovala průvodcům paní Květa z Děčína.

Jak po prohlídce kastelán sdělil, s kolegyní, která představovala Žofii Chotkovou, se domluvili, že nakonec každou prázdninovou sobotu tuto večerní prohlídku zopakují. „Pak se vrátíme k Františku Josefovi I. A také později chceme připomenout například bývalou císařovnu Karolínu Augustu, která byla maminkou císaře Ferdinanda Dobrotivého, od jejíž smrti uplyne 150 let,“ uvedl Vladimír Tregl. „Zájemcům doporučuji sledovat náš web a facebook, stejně jako zakoupit si vstupenku předem, v online předprodeji,“ podotkl.

František Ferdinand se musel těsně před svatbou, 28. června 1900, zříci následnictví trůnu pro děti zrozené z tohoto manželství. Stejně tak různých poct a titulů pro svou choť. Šťastné manželství jim vydrželo 14 let, do osudné cesty do Sarajeva, kde je shodou okolností také 28. června, oba zavraždil srbský terorista. Jejich smrt byla záminkou k světové válce. Nevěsta do své svatby nikdy předtím, ale už ani potom Zákupy nenavštívila. Ženich zde byl před svatbou dvakrát. Poprvé přijel na lov v roce 1889, krátce po sebevraždě korunního prince Rudolfa, po kterém pak převzal následnictví trůnu. Podruhé rok před svatbou. Zamilovaný pár přijel 30. června 1900 do Zákup zvláštním vlakem. Vítaly ho davy. Ještě před obřadem došel do Zákup telegram, že císař povýšil Žofii Chotkovou do dědičného knížecího stavu se jménem „z Hohenbergu“. Po následníkovi trůnu byla na svatbě v Zákupech nejvýše postavenou osobou jeho nevlastní matka, arcivévodkyně Marie Tereza z Braganzy, která zde v létě pobývala a svatbu zorganizovala. Na panovníka měla velký vliv. Přestože byla Ferdinandovou nevlastní matkou, tak ho měla moc ráda. A byla to ona, které se nakonec podařilo přesvědčit svého švagra, císaře Františka Josefa I., aby ke sňatku svolil. Obřadem v zámecké kapli sv. Františka z Assisi byl stvrzen několikaletý vztah mezi rakouským arcivévodou a hraběnkou z českého rodu. Kaple je dnes prakticky stejná jako v roce 1900. Nezachoval se jen boční oltář, zničený v 50. letech minulého století. Prostor kaple lidé dosud využívají k uzavírání sňatků.