Stížnost úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podal na město zákupský podnikatel Zdeněk Běla.
Ten se na základě záměru města pronajmout prodejní stánek na městském koupališti přihlásil jako jeden ze zájemců. Předložil svůj záměr a nabídl cenu, za kterou je ochotný stánek provozovat, avšak neuspěl.
Rada města Zákupy si vybrala druhou z nabídek, a to i přesto, že tato neobsahovala vyčíslenou výši nájemného. Napsáno v ní bylo pouze to, že bude akceptovat nájemné stanovené městem. Rada proto stanovila nájemné dle svého sazebníku a o novém provozovateli stánku rozhodla v neprospěch Zdeňka Běly.
„Výběr nového provozovatele byl plně v kompetenci rady města. Nejednalo se o výběrové řízení ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Stanovené podmínky nebyly jediným kritériem při vybírání nového nájemce. Oba zájemce všichni členové rady města znají a seznámili se i s jejich záměry. Rozhodli jsme tak, jak jsem rozhodli a nedopustili jsme se žádného porušení zákona,“ říká starostka Zákup Miloslava Hudaková.
„Výběr provozovatele probíhal podle zákona o obcích, a proto mě velmi překvapila stížnost na město, kterou neúspěšný žadatel podal na úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v jehož kompetenci není řešení podobných záležitostí,“ dodává starostka.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně jí dal za pravdu, což dokazuje i závěr zprávy, kterou město obdrželo: „Vyhlašovatel neměl povinnost postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. Postup vyhlašovatele učiněný při uskutečňování záměru pronajmout stánek s občerstvením na koupališti v Zákupech proto přezkumu ze strany Úřadu nepodléhá,“ píše se ve zprávě.
Stížnost na rozhodnutí rady města podal ukřivděný podnikatel také městským zastupitelům a ti ji na stůl dostali při svém posledním předprázdninovém jenání. Zastupitelé se jí však také téměř nezabývali. Vyslechli si ji, diskutovali nad ní, ale žádné stanovisko k ní nezaujali. „Ani jeden zastupitel nenavrhl ke stížnosti usnesení. Nikdo nemá pochybnosti o zákonnosti rozhodnutí rady. Rozhodli jsme ve prospěch občanů a kvality poskytovaných služeb na koupališti. Už první letní dny ukazují, že to bylo správné rozhodnutí,“ dodává na závěr zákupská starostka.