Nádvoří zámku patřilo o víkendu zdravotně postiženým. Konal se tu pátý ročník setkání handicapovaných výtvarníků, který nese název Tvoříme duší.
Kromě mnoha jiných zde své výrobky nabízely klientky z domova Sluneční dvůr v Jestřebí. Ženy tu nebydlí jenom v ústavním zařízení, ale také ve dvou chráněných bytech, které jsou v samostatné budově. „Jsou tam děvčata, která se o sebe umí postarat. Jeden pracovník jim pomáhá a nikdo jiný ze zaměstnanců tam nesmí, pokud si ho obyvatelky nepozvou,“ popsal ředitel domova Pavel Kos.
Snaží se, aby obyvatelky bytů hospodařily samy. Nejlépe se to projevuje při oslavách. „Nakoupí si, uvaří, napečou…“ popisuje ředitel.
A jak se obyvatelkám žije? „Jsme spokojené, děláme, co se nám líbí, můžeme si zvát návštěvy,“ říká jedna z klientek Slunečního dvora Věra. Ivana vzápětí dodává: „Umím uvařit bramboráky, Věra zase dobře peče.“
Společně také vzpomínají na Vánoce. Ozdobily si stromeček, napekly cukroví, rozdávaly si dárky. „V létě pojedeme na dovolenou do Francie, už se moc těšíme,“ říkají.
„Všechna děvčata jsou u nás zaměstnaná, je to dobrovolná práce, dělají v kuchyni, prádelně, jedna dokonce pomáhá v dílně. Je to naše nejstarší klientka, je jí šedesát čtyři let,“ doplňuje Pavel Kos.
V rámci akce Tvoříme duší tu nabízejí své výrobky: svíčky, dečky, keramiku… stejně jako obyvatelé dalších ústavů.
Projekt Tvoříme duší se stal významnou kulturní tradicí Libereckého kraje. Pořádá jej Sdružení Artefaktum společně s Centrem zdravotně postižených Libereckého kraje. Handicapovaní již pátým rokem představují veřejnosti svou všetrannou tvůrčí činnost, která vzniká ve spoloupráci s ostatními výtvarníky a umělci.