Celkově obnovou projde střešní krytina jižního křídla o výměře zhruba 270 metrů čtverečných. Rozpočet činí celkem 2 310 000 korun. Město uspělo s žádostí o individuální dotaci z rozpočtu Libereckého kraje, která pokryje přes 43 procent nákladů.

„V letošním roce se nám podařilo podpořit všechny žádosti na obnovu památek, které splnily požadovaná kritéria, a to i ty individuální, jejichž žadatelé míří na rozsáhlé obnovy. U individuálních dotací jde většinou o obnovy, které jsou rozložené na několik etap. To je také příklad zámku v Doksech,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Projekt navazuje na etapy, které proběhly v posledních dvou letech: záchranu havarijních částí krovu východního a západního křídla zámku či opravu a konzervaci střechy hospodářských budov.

Zámek, jehož nedílnou součástí je i park s ohradní zdí a dalšími drobnými stavbami, patří mezi nejhodnotnější a prozatím zcela nedoceněná panská sídla v severních Založil jej koncem 16. století Jan z Vartemberka, na přelomu 17. a 18. století prošel barokní valdštejnskou přestavbou. Další výraznější úpravy byly provedeny v letech 1912 a 1913. Tři hlavní zámecké budovy tvoří písmeno U.

Zdroj: Deník/Adéla Kreminová

Po 2. světové válce byl zámek na základě Benešových dekretů zkonfiskován a Valdštejnové museli odejít ze země. Zámek poté vlastnilo ministerstvo obrany, které sem umístilo vojenské výzkumné středisko. V letech 1963 – 2012 zde sídlilo zemědělské učiliště s internátem.

V majetku města je zámek od roku 2015, kdy jej bezúplatně získalo od Libereckého kraje. Po nákladné rekonstrukci je památka od konce roku 2019 přístupná veřejnosti. Zázemí v objektu našla organizace Kultura Doksy, dále městská knihovna, turistické informační centrum, muzeum Čtyřlístku a m je během sezony k dispozici prohlídkový okruh s expozicí věnovanou mimo jiné rodu Valdštejnů. Od listopadu do března si zájemci mohou do muzea a do expozice objednat skupinovou prohlídku.