Proběhnou ještě dvakrát, a to v sobotu 7. a 21. srpna. Do konce července a ve dnech 3. a 4. srpna na zámku provází i herečka Michaela Dolinová.

Ta se sem vrátila po roce, aby opět provázela návštěvníky někdejší císařskou rezidencí. Nyní ukazuje turistům hlavní zámecký okruh, který přibližuje zámek za císaře Ferdinanda řečeného Dobrotivého.