Záměr postavit v České Lípě nové divadlo se zřejmě definitivně odkládá. Radnice totiž nesehnala dotace, a tak je nyní na stole jiná varianta. Na místě nového divadla má stát hotel propojený s prostorami pro kulturní vyžití. Zároveň představitelé města zvažují variantu opravy zchátralého Jiráskova divadla.

Na podzim loňského roku zastupitelé rozhodli, že vyzvou autora projektu divadla Jaromíra Pizingera, aby zpracoval alternativní řešení. Autor navrhl kombinaci kulturního a divadelního provozu s moderním ubytovacím zařízením hotelového typu vyššího standardu, které dá vzniknout modernímu kulturnímu společenskému a kongresovému centru. Na stavbě se má podílet další investor.

Starostka Hana Moudrá navrhla, aby zastupitelé zvážili nejen stavbu v proluce u Jeřábkova náměstí za účasti dalšího investora, ale zároveň možnost rekonstrukce Jiráskova divadla.

O tom, že by bývalá tělocvična, která byla před několika desetiletími přestavěna na divadlo, potřebovala rekonstrukci, se hovořilo už před mnoha lety. Tehdy byl dokonce i zpracovaný projekt, jenž požadoval investici asi osmdesáti milionů korun. Zastupitelé ovšem rozhodli, že Jiráskovo divadlo opravovat nebudou, raději postaví divadlo nové.

Místostarosta Jan Stejskal uvedl, že původní projekty rekonstrukce Jiráskova divadla nelze použít. „Teď musíme řešit havarijní stav, objevily se problémy se statikou budovy a to je důvod zadat zpracování studie,“ řekl místostarosta. Popraskané zdivo a další známky chátrání divadla však nejsou záležitostí posledních několika málo let.

„Kontaktovali nás dva investoři. Zastupitelé rozhodnou, zda se za stomilionový podíl postaví nové divadlo i s hotelem, anebo se stejná částka vloží do rekonstrukce Jiráskova divadla,“ vysvětlila Hana Moudrá.

Místostarosta Jan Stejskal tedy bude jednat s investory, kteří by se podíleli na stavbě nového multifunkčního objektu. Zároveň má vzniknout studie revitalizace Jiráskova divadla.

O stavbě nového divadla rozhodli zastupitelé v minulém volebním období. Město také vybralo dodavatele – firmu Metrostav Praha – a uzavřelo s ní smlouvu o díle. Po provedení průzkumných prací odborníci zjistili, že důsledkem stavby by mohly být ohroženy historické budovy v okolí. Pracovníci památkové péče stanovili podmínky výstavby.

Městu se nepodařilo získat státní dotaci na výstavbu divadla, a tak po dvou letech ukončilo smluvní vztah s dodavatelem a vyplatilo i odstupné.
O dalším osudu záměru rozhodnou zastupitelé.