Nelze tak událost zařadit ani datem ani časově. Jak sám říká: „Jelikož se rád pídím po dobách již dávno minulých v mém okolí, narazil jsem na jméno Ratzowelle - Rachvala, což byla jakási tvrz, jež stávala kdesi v místech dnešních lesů a rybníka, asi tři kilometry severně od Žandova.“

Místa, kudy šel, zná velmi dobře, ale při procházce se objevilo místo, které prozkoumané neměl, a tak se tam zašel podívat. Došel k jinému skalisku po levé straně.

„Překročil jsem jeden z balvanů a otevřela se přede mnou malá planina, ohraničená po pravé straně pěti duby. Ta planina byla zcela čistá, bez větví, kamenů nebo listí. Uprostřed nádherně zachovalá, kamenem dlážděná pěšina a zcela čistá, jakoby ji někdo důkladně zametl,“ popisuje tehdejší zážitek Hohenkreuz.

Kamennou bránu neotevřel

Došel na pěšinu a otočil se na skálu. „V ten moment jsem nevěřil vlastním očím. Objevila se přede mnou kamenná brána, či spíše kamenná vrata a zmíněná pěšina vedla do jejich středu. Ona vrata byla porostlá jemným mechem, na který jsem dlaní sahal. V naznačené mezeře byl cítit proudící studený vzduch, jak jsem se přesvědčil.“ Bránu neotevřel, neměla žádná madla, a tak odešel s tím, že se sem vrátí. Kdykoliv se do těchto míst vrátil, už se zážitek neopakoval.

Zde se nabízí několik možných vysvětlení. Možnost změněného stavu vědomí přítomného, nebo možnost změny času a prostoru. Do začátku dvacátého století bylo cestování časem považováno za nemožné. Teprve Albert Einstein pomocí speciální teorie relativity poukázal na to, že takové cestování možné je. I v této teorii je spousta pro i proti, stejně tak jako odpůrců nebo zastánců této teorie.

Obecně lze říci, že cestování v čase možné je, ale exaktně to prokázat je vzhledem k technickým možnostem nemožné. Možnost takových historických výletů třeba prostřednictvím černých děr, podpořila ve svých knihách Stručná historie času a Černé díry a budoucnost vesmíru, i britský teoretický fyzik Stephen William Hawking.

Místo jsme navštívili přímo s Vladislavem Hohenkreuzem. Nutno podotknout, že je to oblast přinejmenším zvláštní. Na kopci vévodí skalisko, které působí v těchto místech velmi majestátně. Co asi upoutá návštěvníka, je markantní teplotní rozdíl.

Samotná skála je teplejší, než by se na obyčejný kámen slušelo. Jestliže pět metrů od skály vám z úst vychází vysrážená pára, pak v blízkosti skály tomu tak není. „V zimě je všude okolo sníh a jenom po obvodu skály a na ní žádný není,“ prozradil svůj postřeh Hohenkreuz.
Místo samo o sobě působí velmi uklidňujícím dojmem, na samotném vrcholu kopce pak máte pocit bezpečí. To i přes to, že k němu vede cesta, na které někteří senzitivní jedinci nemají zrovna dobrý pocit.

Vraťme se k samému začátku příběhu. Přesto, že historikové o Rachvale nebo Ratzowelle toho moc neví, nebo o něm neslyšeli, je Vladislav Hohenkreuz přesvědčen, že je to přesně tento kopec ukrytý mezi lesy. Místo, kde kdysi stávala tvrz.

Další díly seriálu najdete v pravém sloupci

O zážitku, který je starý sedmnáct let můžeme pochybovat. Pokud tento příběh přijmeme, pak se musíme ptát, co je za tímto zážitkem. Bohužel dnes uspokojivou odpověď nenajdeme, a tak je to v intencích spekulací. Nic se ovšem nemění na tom, že navštívit toto místo můžete stejně jako spousta senzibilů a psychotroniků, kteří se shodují v tom, že místo je nabito pozitivní energií.

Příště: Českolipsko - Bouřkové kuličky, důkaz života ve vesmíru

Autor: Tomáš Mařas