Od poplatku za svoz a likvidaci odpadů budou od příštího roku oproštěni obyvatelé Žandova. Ušetří tak několik stokorun za rok. „Zastupitelé zrušili tři roky starou vyhlášku o poplatku za svoz komunálního odpadu. K tomuto kroku jsme přistoupili ve snaze ulehčit našim občanům v době hospodářské krize,“ vysvětlil Zbyněk Polák, starosta Žandova.

Necelé dvě tisícovky Žandováků tak letos naposledy zaplatili čtyři sta čtyřicet korun za odvoz odpadu. „Od lidí, kteří sledují dění ve městě, nám na naše rozhodnutí přicházejí pozitivní ohlasy,“ komentoval starosta Polák.

Dluhy neprominou

Jak ale dále podotkl, v žádném případě schválená úleva neznamená, že město odpustí nezaplacené pohledávky z let minulých. „I nadále budeme vymáhat dlužné částky od roku 2007, tedy za období, kdy bylo povinností za svoz komunálního odpadu platit,“ zdůraznil Zbyněk Polák s tím, že dluhy se snaží vymáhat písemnými upomínkami a nabídkami splátkového kalendáře. „K soudu dáváme dlužníky až opravdu v tom nejkrajnějším případě,“ dodal žandovský starosta.

O odpuštění poplatku za odpady pro následující rok uvažují rovněž v České Lípě. Zde by měla tato úleva kompenzovat nárůst daně z nemovitosti. Podle starostky Hany Moudré dlužné částky dosahují ke třiceti milionům korun a jsou velmi obtížně vymahatelné. Aby se tato suma dál nenavyšovala, zaplatili by občané jen navýšenou daň z nemovitostí, která jde do příjmů města. Budou tak platit namísto dvou položek jen jednu.

„Město o své příjmy nepřijde a ubude mu i případných dlužníků. Návrh neplacení poplatku za odpady se vztahuje k roku 2010, protože novela zákona určujícího výši daní z nemovitostí platí také od příštího roku,“ řekla Hana Moudrá, starostka České Lípy.

Poplatek zůstává

Radnice v Dubé se zase dohodla s firmou, která má ve městě na starosti nakládání s odpady, že roční poplatek za jejich svoz zůstane na stejné výši, tedy čtyři sta padesát korun.

Jednou z podmínek svozové firmy, která vlastní všechny popelnice a kontejnery ve městě, ovšem bylo, že radnice stáhne a přerozdělí odpadové nádoby.
V praxi to znamená, že čtyřčlenná domácnost má nyní k dispozici jednu popelnici na 120 litrů odpadu, vícečlenné domácnosti pak dvě, popřípadě jednu na 240 litrů.