Bohatý program nabídl tvořivé dílny, jógu pod stromy, koncerty, představení, filmy či výstavy. Společným jmenovatelem festivalu je land art, umění, které vzniklo v 60. letech 20. století na protest proti komercializaci umění v USA.

„Cílem festivalu je propojit umění, krajinu a její obyvatele. Festival dává prostor pro setkávání lidí různých kultur a uměleckých oborů, a to vše v krásném údolí v geoparku Ralsko. Umělecká díla v místech zaniklých obcí překlenují historii násilné přeměny krajiny, která poznamenala její tvář ve 20. století,“ vysvětluje Renata Franclová z pořádajícího Geoparu Ralsko.

Ještě v roce 1921 měl Jabloneček, původním názvem Jablonec, 432 obyvatel včetně dětí. Střed obce se kdysi nacházel před německou školou, která dnes ještě stojí. Poblíž byl rybník osázený lípami a na kopci nad návsí barokní kostel Narození Panny Marie. Poslední bohoslužba se zde konala ke svátku Narození Panny Marie 8. září 1947. Poté byl kostel armádou stržen.

Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo odsunuto, obec se vylidnila. V letech 1947-1951 byl postupně zřízen vojenský výcvikový prostor Ralsko, který zde fungoval až do roku 1991. Po příchodu sovětských vojsk v roce 1968 byla v Jablonečku a jeho okolí zbudována raketová základna, která mohla sloužit i pro jaderné zbraně. Z bývalé obce se postupně stalo jedno z nejstřeženějších míst v prostoru.

Dnes stojí z původních 105 domů pouze dva, které kdysi sloužily jako školy - jedna německá, druhá česká. V místech, kde kdysi stály nosiče sovětských raket, byla v roce 2010 postavena jedna z největších fotovoltaických elektráren v ČR.