Každoročně se jí zúčastňuje na 200 amatérských fotografů. Ty nejlepší snímky se i letos objeví v prestižním kalendáři. Výtěžek z jejich prodeje půjde i tentokrát na obnovu Jizerských hor. Kruh se uzavírá.

„Prodejem kalendářů pomohla nadace například s výsadbami původních dřevin do Jizerských hor, opravou návštěvnické infrastruktury, vybudováním rybího přechodu na Smědé nebo záchranou rašeliniště na Nové louce,“ vyjmenoval ředitel nadace Ondřej Petrovský. „Naše zaměření na zadržování vody v krajině a citlivou práci s ní, stejně jako zvyšování druhové rozmanitosti lesů se ukazuje jako správné,“ dodal.

POMOHOU SMRČINÁM

Letos bude výtěžek z prodeje kalendářů s nejlepšími snímky, jež se v soutěži objeví, směrován na projekt obnovy vzácné lokality Jizerských smrčin. „Cílem je výsadba 14 100 sazenic geneticky původních dřevin do samého srdce Jizerských hor a budování přehrážek v místních rašeliništích. To by mělo vést ke zpomalení povrchového odtoku vody,“ vysvětlil ekolog.

Celý tento projekt je dílem Jizersko-ještědského horského spolku. Podílet se na něm bude i EU prostřednictvím dotace. A právě výtěžek z prodeje by měl přispět na spolufinancování. Nadace se zavázala, že částku 350 tisíc korun na potřebnou spoluúčast sežene. Její ředitel o tom nemá nejmenší pochyby. „Zájem o kalendář každým rokem stoupá, což mě velice těší. Loňský náklad 1 600 výtisků byl prakticky celý rozprodán. Jednotlivci si s ním celoročně připomínají krásné pohledy na oblíbené pohoří a firmy ho zas používají jako poděkování zaměstnancům či obchodním partnerům,“ přiblížil Petrovský.

Uzávěrka letošního ročníku je v pátek 7. června. Přihlásit se může každý, kdo zašle maximálně 4 snímky Jizerských hor na adresu nadace. Snímky je potřebné zasílat v dostatečném rozlišení. Porota vybere 13 nejlepších fotografií do kalendáře a kolem 40 snímků na putovní výstavu, kde se také vyhlásí výsledky a představí nový kalendář na rok 2020. Jeden snímek na výstavu pak vybere i široká veřejnost v prázdninovém hlasování na internetu. Více informací najdete na www.nadaceivanadejmala.cz.