Řekli to, nebo neřekli? Jedni si myslí, že ano, druzí mají opačný názor. Přes rozhodnutí zastupitelů v Dubé, kteří na svém lednovém zasedání neschválili doplnění připomínek zastupitelky Markéty Slezák do zápisu z prosincového jednání, nadále odmítali jeho ověřovatelé Miloslava Vokolková a Václav Hátle zápis podepsat.

Podle nich bez připomínek Markéty Slezák není zápis úplný a pravdivý. Na radnici v Dubé tak ležel papír, který v podstatě neměl všechny náležitosti, které by měl mít.

Patovou situaci pak ověřovatelé vyřešili sepsáním přílohy, pod kterou se podepsali a kterou na radnici poté přicvakli k zápisu. „Naše námitky k zápisu z prosincového zasedání se shodovaly s připomínkami zastupitelky Markéty Slezák. I když je zastupitelstvo v lednu neodhlasovalo, bez nich podle nás není zápis správný,“ vysvětlil své rozhodnutí jeden z ověřovatelů, zastupitel Václav Hátle.

Doplnění zápisu neschválili

O desítky minut se prodlužovaly zasedání zastupitelstva v Dubé od listopadu 2011, kdy ve městě začali řešit situaci ohledně výskytu vysokých koncentrací azbestu v ovzduší místní mateřské školy.

V momentě, kdy se začalo téma na zasedání řešit, strhla se k němu většinou bouřlivá a dlouhá diskuze, do které se také často zapojovali rodiče předškoláků. A právě některé výroky z diskuze ohledně naměřeného azbestu v ovzduší mateřské školy v Dubé podle Markéty Slezák v zápisu z prosincového zasedání chybí. O tom, zda připomínky do zápisu doplní, nebo ne, hlasovali zastupitelé v lednu.

„Na prosincovém zasedání zastupitelstva jsem rozhodně neřekla, že nám krajští hygienici nenařídili další měření ve školce, protože bylo vše v pořádku. Vy však chcete, aby se tato věta do zápisu přidala. Proto nemohu hlasovat pro vaše připomínky,“ řekla na lednovém zasedání Markétě Slezák starostka Dubé Zdeňka Šepsová.

Nikdo je nemůže k podpisu nutit

Pro tehdy v lednu hlasovali pouze čtyři zastupitelé včetně obou ověřovatelů zápisu. Proti však byli všichni ostatní, a tak připomínky v zápise nejsou.

„Zápis z jednání zastupitelstva se považuje za správný, pokud je podepsaný starostou a ověřovateli. A to dokud někdo nedokáže, že je v něm něco špatně. Nikdo ověřovatele zápisu však nemůže nutit, aby zápis podepsali, pokud s ním nesouhlasí. I když svým rozhodnutím neporušují zákon o obcích a veškerá usnesení, která v zápise jsou, normálně platí, přesto ale v dokumentu jejich podpisy chybí. A tudíž v podstatě zápis nemá takovou vážnost, jakou by měl podepsaný,“ upřesnil Martin Vašica z legislativně-právního oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra.

Ten také doplnil, že vyřešit by se dala situace tím, kdyby se ověřovatelé přeci jen pod zápis podepsali.

„Ale pod svá jména by uvedli, co podle nich v zápisu neodpovídá průběhu zasedání. Tím by zápis měl všechny náležitosti a zároveň by tak ověřovatelé popsali to, s čím nesouhlasí,“ podotkl Martin Vašica.

A přesně tak se zachovali také Miloslava Vokolková a Václav Hátle. Své námitky sepsali do přílohy, kterou poté poslali na městský úřad.

„Přílohu, ve které se píše, s čím v zápisu nesouhlasíme, jsme podepsali a odeslali na radnici. Tam ji poté přicvakli k zápisu z prosincového zasedání,“ doplnil Václav Hátle.