Reklamace řešené prostřednictvím mailové pošty místo doporučeného dopisu. Místo sněhových lopatek háky. I to jsou záležitosti, které vyplavaly na povrch, když zastupitelé v Kamenickém Šenově začali řešit přetrvávající technické závady v budově místní DPS a školní družiny.

„Reklamace byly uplatňovány, ale ne vždy v souladu s platnou smlouvou, řada z nich byla řešena mailem. Hlavní reklamace ohledně zatékání do DPS a zápachu v družině byly uznány oboustranně v květnu,“ sdělila tajemnice MěÚ Kamenický Šenov Jiřina Fridrichová zastupitelům na jejich středečním zasedání.

Ta zároveň dodala, že už uložila vedoucímu majetkového odboru Liboru Šimečkovi, který reklamace vyřizoval, jakým způsobem má postupovat do budoucna. „Všechny závažné problémy bude předkládat radě,“ upřesnila Jiřina Fridrichová.

Podle zastupitele Jana Marka se ale může situace opakovat i při příštích stavbách. „Šimeček se snažil sice nestandardně, ale snažil, tak to necháme být? To snad nemyslíte vážně! Pět let se nemůže jen tak ztratit. Kdybychom požadovali pokuty, tak to nemuselo dojít tak daleko,“ apeloval Jan Marek a pokračoval: „Nehrajete si na papírování? Ale když bude průšvih, nebudeme mít papír. Takže na papírování si hrát budeme.“

Libor Šimeček se nejprve odmítl před zastupiteli obhajovat za svůj postup při sepisování reklamací. „Dostal jsem mail ze školy, že je problém, tak jsem ho přeposlal VCES, která během deseti minut věděla, že se něco děje. Byl to rychlejší způsob, než vše řešit složitě přes doporučené dopisy,“ rozpovídal se přesto Libor Šimeček a několikrát řekl, že o jeho postupu věděl jak starosta, tak radní města.

K tomu šenovský starosta Ota Raiter připomněl, že když se koncipovala rada města, osobně požadoval, aby každá strana měla svého zástupce.
„Tak s ním musíte tedy komunikovat,“ zdůraznil starosta Raiter.

Do diskuse vstoupila i přítomná místní občanka Martina Blažková a upozornila, že podle projektu měly být na střeše DPS sněhové lopatky, ale namísto nich jsou háky, které poškodily střechu. „Je to stavba za šedesát milionů korun, od počátku jsme ji měli mít kvalitní. Proč tedy není, když jsme to zaplatili. Copak by vám nevadilo, kdyby vám dali na dům hliník a účtovali si měď,“ obrátila se na starostu.

Ten jí odpověděl, že od příštího týdne se na budově DPS začne odstraňovat střešní krytina. Od počátku revize bude přítomna firma A.W.A.L., která bude vykonávat za město technický dozor.

Na to konto zastupitel Marek požadoval, aby nasmlouvaná firma zároveň odebrala vzorky, aby město mělo písemné důkazy o tom, zda bylo vše uděláno podle projektu. „Pokud ne, zajistěte mi, že si je odeberu sám,“ důrazně požadoval Jan Marek. Zastupitelé všemi hlasy jeho návrh podpořili.