Desítky let zůstávalo sedm obrazů z Hitlerovy sbírky uloženo v depozitáři na zámku v Zákupech. Do jednotlivých pokojů na prohlídkové trase se svým zaměřením nehodily, a proto stály na okraji zájmu památkářů.

Nebýt amatérského badatele Jiřího Kuchaře, který se dlouhodobě zabývá pátráním po uměleckých dílech z Hitlerovy sbírky, setrvaly by nejspíš obrazy v depozitáři bez povšimnutí dál. Nyní však spatřily světlo světa a jejich cenu Jiří Kuchař odhaduje na několik desítek milionů korun.

V Zákupech byly víc jak půl století

„Obrazy se na zámek v Zákupech dostaly v rámci poválečných konfiskací. V evidenci jsou opravdu zapsané jako obrazy, které pocházejí z takzvané Hitlerovy sbírky,“ potvrdil Petr Weiss, náměstek pro správu památkových objektů Národního památkového ústavu se sídlem v Liberci.

O přítomnosti Hitlerových obrazů na zámku v Zákupech neměli podle slov starosty Radka Lípy tušení ani představitelé města a i když nyní opět spatřily světlo světa, běžní návštěvníci zámku přesto nebudou mít šanci je vidět. Tématicky ani dobově se totiž nehodí do stylových pokojů na prohlídkové trase.

„V Zákupech se zaměřujeme na původní vybavení z doby vlády císaře Ferdinanda Dobrotivého. Výjevy na odhalených obrazech jsou natolik odlišné od ladění pokojů na zámku, že je vystavovat nebudeme,“ upřesnil Petr Weiss.

Stojí jako stovka volkswagenů

O tom, že se v zákupském depozitáři ukrývají unikátní obrazy, se tak lidé dozvěděli jen díky iniciativě amatérského badatele Jiřího Kuchaře.

„Obrazy si za války vůdce pořídil za celkem 150 tisíc říšských marek. Pro představu, volkswagen tehdy stál pouhých patnáct set. Podle nákupní ceny a částky, ze kterou nedávno jeden z obrazů získal sběratel z Anglie, jejich cenu odhaduji na zhruba dva miliony liber. A to je při současném kurzu skoro šedesát milionů korun,“ vypočítal objevitel obrazů.

Před několika lety ho oslovil Lubomír Mazuch s tím, že má několik vodítek k tomu, kde by se mohly kusy z Hitlerovy sbírky v Čechách nacházet. Zeptal se poté Jiřího Kuchaře, zda by měl sílu pátrat dál.

„Když jsem viděl fotografie obrazů a soch, o které šlo, pochopil jsem, že je to něco mimořádného. Pustil jsem se tedy do pátrání. O svých objevech jsem již vydal dvě knihy. Ta první se týká soch, druhá obrazů,“ podotkl Jiří Kuchař.

Hitler za války nashromáždil několik stovek uměleckých artefaktů, zejména z oblasti malířství a sochařství. Uložil je do Domu německého umění v Mnichově, kde se například nacházela díla Fritze Mannheimera a také Rothschildova sbírka. Když Hitler pátral, kam by část sbírky kvůli nedostatku místa v Mnichově přemístil, dostal tip na gotický klášter ve Vyšším Brodě nedaleko rakouských hranic.

„Po válce Američani všechna pro ně důležitá díla odvezli, v klášteře však zbylo celkem dvaačtyřicet artefaktů, které potom putovaly po České republice,“ vysvětlil Jiří Kuchař.

Obrazy a sochy se tak dostaly do Českých Budějovic, na Konopiště nebo do paláce Kinských v Praze. Naposledy pohromadě byla sbírka podle Jiřího Kuchaře v Liběchově. Potom některé obrazy putovaly právě do Zákup nebo Doksan. Právě tam nedávno Jiří Kuchař rovněž představil objevená díla veřejnosti.

„Několik soch z Hitlerovy sbírky bylo například i na Lemberku. Mám důkazy o tom, že tam byly ještě po revoluci. Nyní jsou ale už nenávratně pryč,“ doplnil badatel Jiří Kuchař.