Výrazně ušetřit může nyní město Dubá díky systému zpětného odběru nefunkčních elektrozařízení. Vyřazené zařivky, výbojky, televize nebo ledničky mohou lidé bezplatně odevzdávat v místním sběrném dvoře.
Město letos uzavřelo dohodu o spolupráci se systémy Ekolamp, Asekol a Elektrowin, které zajišťují zpětný odběr všech použitých elektrozařízení. „Díky těmto dohodám muže město v rámci odpadového hospodářství výrazně ušetřit a tyto finance bude moci použít na jiné důležité věci,“ uvádí starostka Dubé Zdeňka Šepsová. Ekolamp městu přispívá na náklady provozu sběrného místa a v případě, že toto zařízení splňuje podmínky pro zpětný odběr, pak plně hradí i náklady na přepravu a recyklaci.
„Je třeba si uvědomit, že například nefunkční zářivky a výbojky nepatří do popelnice nebo kontejneru se směsným komunálním odpadem. Při nešetrné manipulaci totiž dochází k jejich rozbití, přičemž z nich mohou unikat nebezpečné látky,“ podotýká ekoložka města Zuzana Martínková.

Nekompletní = nebezpečný odpad

Podle ní však ne všechna elektrozařízení, která zde místní občaně odevzdali, podléhala zpětnému odběru. A to z důvodu, že nebyla kompletní. „Zatímco na sběr a recyklaci zařízení, které je na dvůr uloženo v kompletním stavu, město platit nemusí, nekompletní kusy jsou považovány za nebezpečný odpad a tudíž je další nakládání s nimi hrazeno z rozpočtu města,“ dodává dubská ekoložka.
Dubský sběrný dvůr je od letoška nově vybaven speciálními kovovými kontejnery, do nichž mohou zdarma odkládat použité světelné zdroje nejen občané, ale i firmy a podnikatelé. „Je třeba brát v potaz, že každý, kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku nebo televizor na místě k tomu určeném, přispěje rovněž k ochraně životního prostředí,“ doplňuje starostka Zdeňka Šepsová.

Další zprávy z regionu najdete zde