Splečnost ČSAD Semily, která v České Lípě provozuje městskou hromadnou dopravu, vrátí městu čtvrt milionu korun. Jedná se o přeplatek prokazatelné ztráty. Město platí zálohy za provoz městské dopravy a dopravce je pravidelně vyúčtovává.

Dopravce skončil ve ztrátě

Hospodaření střediska ČSAD Semily v České Lípě skončilo v loňském roce ztrátou téměř dva a půl milionu. „Výše ztráty mimo jiné souvisí s masivními investicemi do nového vozového parku MHD. Tržby a dotace nepokryly za loňský rok naše prokazatelné ztráty,“ uvedl generální ředitel ČSAD Semily Tomáš Roubiček. Společnost proto požádala, aby město přistoupilo na dodatek ke smlouvě na rok 2008, kde by byla prokazatelná ztráta o čtvrt milionu navýšená.

Označení bude univerzální

„Firma je nucena částku vrátit, my můžeme rozhodnout, že si ji může ponechat,“ předeslala starostka Hana Moudrá. Navrhla zastupitelům, aby přeplatek zůstal v rozpočtu odboru dopravy s tím, že bude použit na výrobu nového označení zastávek městské dopravy. K jejímu názoru se přiklonila většina zastupitelů, a tak čtvrt milionu korun půjde na úpravu zastávek MHD.

Těch je na území města a přilehlých obcí celkem sto osm. Z toho devadesát jich je využíváno pro městskou dopravu. Třicet jednu zastávku využívají i jiní dopravci než ČSAD Semily. „Drtivá většina z nich je nevyhovujících. Největším problémem jsou zejména označníky zastávek, které jsou nevhodně umístěné a špatně zvolené,“ citujeme z důvodové zprávy.

Město tak přebírá povinnost dopravce, který je podle zákona povinen zřídit označení zastávky. To ale představuje náklady, které si zahrne do ceny dopravního výkonu. Jestliže se dopravce změní, tak původní je povinen označení odstranit a nový pak instalovat další. Oběma tak vznikají naprosto zbytečné náklady, přičemž se podle vyjádření odboru dopravy v České Lípě jedná o částku 1,5 milionu.