Více než 27 milionů korun přidělili českolipští zastupitelé úspěšným žadatelům o letošní městské dotace. Pomohou jim s celoroční činností nebo s jednorázovými akcemi. „Jsme rádi, že touto cestou můžeme podpořit naše občany, spolky a organizace, které jsou ve městě aktivní,“ komentovala starostka města Jitka Volfová.

Žádostí o peníze z celkem devíti dotačních programů přišly, v určeném termínu od 6. do 20. března, desítky. Nulový zájem byl o program na podporu zdravotních služeb. Celkem pro letošní rok měla Česká Lípa ve všech deseti dotačních programech připraveno 30,240 milionů korun, o dva miliony více než v roce 2022.

„Nebyla vyčerpána celá suma peněz, která je na dotace v letošním roce připravena. Z dotačních programů nebylo vyčerpáno celkem 1,169 milionu korun. Navíc, zastupitelé nepřidělovali dotace z dotačního programu na podporu zdravotních služeb, kde je připraveno dalších 1,5 milionu korun. V rámci programu nepřišla žádná žádost o dotaci, dotační program se bude upravovat,“ upřesnila mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Nejvíce financí jde do sportu a sociálních služeb

Nejvíc peněz, 15 milionů zastupitelé věnovali sportu a ještě to nestačilo, žádostí se zde sešlo 59 v celkové výši 17,5 milionů. Program byl rozdělen do čtyř kategorií, kde je dominantní podpora celoroční činnosti sportovních organizací vykazujících v členské základně sportovce do 19 let. „V jejím rámci jsme přidělili 10 milionů, což je o 1,25 milionu více než loni,“ řekl místostarosta Jakub Mencl.

Nejúspěšnějšími žadateli z této kategorie byl Hokejový klub Česká Lípa, Floorball club Česká Lípa, FK Arsenal Česká Lípa, TJ Lokomotiva Česká Lípa, když získali zhruba jeden milion korun. Již méně dotovanými kategoriemi byla podpora realizace sportovních soutěžních akcí pořádaných na území města Česká Lípa (500 tisíc korun, stejně jako v roce 2022), podpora výrazné reprezentace sportovních kolektivů v kategorii dospělých (3,2 milionu korun, navýšení o 300 tisíc korun) a podpora sportovních kolektivů a vrcholových sportovců jednotlivců v kategorii dospělých (1,3 milionu korun, navýšení o 450 tisíc korun).

Město Česká Lípa řetězcům odprodá část pozemků u silnice I/9 na sídlišti Lada.
KFC a McDonald’s míří do České Lípy. Zastupitelé jim dali první zelenou

Stejně jako o rok dříve, druhou nejvyšší položkou byla podpora registrovaným sociálním službám ve výši 8 milionů. Jak informovala radní Nela Cyrmon Theerová, osm milionů rozdělili do poslední koruny. „Žádostí na podporu registrovaných sociálních služeb se nám sešlo celkem 40, na jejichž uspokojení bychom potřebovali přes 16 milionů,“ řekla radní s tím, že mezi nejúspěšnějšími žadateli je Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Pampeliška, nebo Charita Česká Lípa. „V rámci tohoto programu se město podílí na částečné úhradě nákladů, které souvisejí s činnostmi registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v České Lípě. Zájmem města je udržet stávající síť sociálních služeb a naplnění cílů schváleného Komunitního plánu,“ přiblížila Cyrmon Theerová.

Z celkem 1,8 milionu korun, zamíří do oblasti památkové péče suma 869 tisíc korun a téměř milion tak zbyl. Lidé mohli žádat o příspěvky na opravu oken, dveří, fasád, střech, provedení stavebně historického nebo restaurátorského průzkumu a zhotovení vývěsního štítu. U nemovitostí z městské památkové zóny, letos rozšířené i o další ulice mimo ní. „Tento program je specifičtější, jeho podmínky složitější z hlediska potřebných dokladů a vyjádření památkářů, stavebního úřadu,“ upozornil místostarosta Martin Brož. Podmínkou dotace je také minimálně 40% spoluúčasti z celkových uznatelných nákladů na akci. Jak Brož doplnil, mezi nejúspěšnější žadatele zde patří hotel Olympia, který získal 200 tisíc korun na opravu fasády a opravu ozdobných štuků.

Ve sféře kultury bylo k dispozici 1, 75 milionu korun, zájem o podporu celoroční činnosti nebo na kulturní akce projevilo 18 žadatelů. Z nich uspěl například Arbor spolek pro duchovní kulturu, Divadelní klub Jirásek, Progres, nebo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě či Škola rocku.

Dotační programy České Lípy 2023:
Oblast sportu 15 milionů korun / rozděleno 15 milionů korun
Oblast registrovaných sociálních služeb 8 milionů korun / rozděleno 8 milionů korun
Oblast památkové péče 1,8 milionu korun rozděleno 869 tisíc korun
Oblast kultury 1,75 milionu korun / rozděleno 1,65 milionu korun
Oblast zdravotních služeb 1,5 milionu korun / rozděleno 0 korun
Oblast sociální 1,1 milionu korun / rozděleno 1,082 milionu korun
Oblast školství a vzdělávání 400 tisíc korun / rozděleno 350 tisíc korun
Oblast prevence kriminality 250 tisíc korun / rozděleno 250 tisíc korun
Oblast životního prostředí 240 tisíc korun / rozděleno 215,3 tisíc korun
Oblast cestovního ruchu 200 tisíc korun / rozděleno 155 tisíc korun