K založení společného dopravního podniku se společností Busline je v České Lípě potřeba minimálně třináct hlasů zastupitelů. Ty podle všeho vedení města před minulým zasedáním, kde byl bod zařazený do programu, pro svůj záměr nemělo. Kam se za necelý měsíc pohnula jednání o podpoře záměru, bude jasnější během čtvrtečníveřejné schůze českolipského zastupitelstva. Tu je možné od 14 hodin sledovat také na Youtube kanálu Město Česká Lípa.

Na konci roku vyprší smlouva na provozování MHD, kterou před osmi lety na základě veřejného výběrového řízení získal právě Busline. Firma asi před rokem nabídla městu variantu, že by spolupráce pokračovala formou společného dopravního podniku. Od té doby se přetřásaly i další varianty včetně té, že by město založilo 100% vlastněný dopravní podnik. Nakonec ale na stole zůstala jen varianta, že Česká Lípa bude vlastnit 24 procent podílu na nově vzniklé firmě a Busline zbytek.

„Jsem připravena návrh nepodpořit,“ říká rezolutně koaliční zastupitelka za sociální demokracii Eva Vlastníková. Stejnou věc koaličním partnerům avizovala už před měsícem, kdy měl záměr na program přijít poprvé. Kvůli nezdařenému hlasování o programu, kdy pro jeho podobu nezvedlo ruku potřebný nadpoloviční počet přítomných, jednání předčasně skončilo.

Podle Vlastníkové je ideální varianta zachování systému veřejné soutěže. Vzhledem k časovému tlaku by se přikláněla k prodloužení stávající smlouvy o jeden rok a uspořádání řádného výběrového řízení.

Na vážkách jsou stále zastupitelé koaličního hnutí Uděláme pořádek v České Lípě. Například Petra Chocová tvrdí, že téma dopravní obslužnosti je rozsáhlé a všichni mu v hnutí věnují spoustu času. "V tuhle chvíli nejsem rozhodnutá ani pro, ani proti návrhu. Za naše hnutí budeme chtít domluvit ještě určité podmínky u jmenování a odvolání dozorčí rady a jednatele společného podniku. Až podle kompletních změn a návrzích, které padnou, třeba až na zastupitelstvu, se rozhodnu," uvádí.

Radnice na svém webu mezitím vydala stať s názvem „Fakta o společném dopravním podniku na zajištění MHD v České Lípě“. Vedení města zde podle svých slov uvádí věci na pravou míru. Text se věnuje právě otázce, proč neuspořádalo veřejnou soutěž.

„Tato možnost stále existuje jako další v pořadí. Ale není to nejlepší cesta, protože neumožní být aktivními účastníky v organizaci MHD a ani držet v rukou cenu. Jaká se vysoutěží, takovou budeme muset dlouhodobě akceptovat, a je tu velmi výrazné riziko, že ta cena bude mnohem vyšší než dosud. To pak nutně povede ke zdražení MHD nebo omezování provozu MHD, a to není naším cílem,“ uvádí se mimo jiné v prohlášení.

Nejsou to jediné zásadní body, které se na zítřejším jednání budou probírat. Konečně by se mohlo například rozhodnout, zda město koupí, nebo nekoupí tři roky vyhořelý Kounicův dům.

Koupě se prý nevyplatí

Majitel, kterým je Sdružení sportovních svazů České Republiky, ho nabízí městu dva miliony pod odhadní cenou za necelých pět milionů korun. V posudcích, které mají zastupitelé jako podklady k dispozici, příliš velké nadšení nevládne.

Například investiční technik městského úřadu Martin Ezr uvádí, že vzhledem ke stavu budovy, která je v podstatě ruinou, nezbývá městu v případě koupě nic jiného než do ní investovat desítky milionů korun. Dále je podle něj nutné si uvědomit, že budova je zapsanou nemovitou kulturní památkou a při rekonstrukci bude investor omezen ve stavebním záměru památkovou ochranou. Dispozice budovy není přitom příliš ideální, jsou zde velké nevyužitelné komunikační prostory a smysluplné využití se zde bude hledat obtížně.

„Investiční oddělení se ke koupi tohoto objektu z výše uvedených důvodů staví spíše negativně,“ uvádí Ezr s tím, že v podobném stavu město už kdysi koupilo objekty takzvané Tilie na Jeřábkově náměstí. Ty jsou dodnes jen provizorně zakonzervované.

Vyřešená je ale zřejmě otázka, zda Kounicův dům současný majitel může prodat. Podle stanoviska SSS ČR i městského právníka Petra Trejbala si Ministerstvo financí, které objekt předchůdci dnešního sdružení v šedesátých letech minulého století bezúplatně převedlo, nečiní žádné nároky a není potřeba z jeho strany žádný výslovný souhlas.