Ve hře byly poslední dvě varianty nové podoby novoborského náměstí. Zastupitelstvo města při svém zasedání 25. května schválilo předloženou studii architekta a zároveň zastupitele města Borise Rýdla. Varianta na poslední chvíli prošla úpravami na základě připomínek architektů Davida Urbánka a Luboše Križana.

Hlasování o svém návrhu zařadil Boris Rýdl do jednání až na závěr, do bodu ostatní, aniž by dal hlasovat i o variantě oponentní. Nutno podotknout, že ani žádný z ostatních zastupitelů nevyužil své možnosti dát o druhém návrhu hlasovat. „Chci předložit změny jednou již schváleného návrhu nové podoby náměstí," řekl Boris Rýdl a dodal, že se shodli na implikaci návrhu oponentů, což pokládají za změnu schválené studie.

„Chtěl bych říct, že pokud nedojdeme k nějakému konsenzu, může se to diskutovat třeba do konce roku. Chtěl bych připomenout slova nebožtíka Bořka Šípka, že dokud to nestojí, dá se s tím hýbat. Chtěl bych, abychom se dnes dobrali nějakého řešení," podotkl zastupitel Stanislav Valdman

A také se stalo. Návrh, že zastupitelstvo města souhlasí s kompromisními změnami ve schválené třetí etapě rekonstrukce centra města, schválilo 15 z 18 přítomných zastupitelů.

„Bude se ještě jednat s památkáři. Koncept by měl zůstat stejný, jen se upraví podoba mobiliáře, případně pozice nějakých stromů," nastínil Rýdl s tím, že o podobě se jedná už dlouhou dobu.

„Kde byli mladí architekti, když se o tom teprve začínalo jednat?" vznesl Rýdl řečnickou otázku.

„Na tyto otázky jsme odpovídali několikrát samotným zastupitelům i během veřejné diskuze. Mám-li to znovu shrnout, je to především z toho důvodu, že věci, jako jsou rekonstrukce náměstí, se v běžné praxi řeší zásadně mimo zasedání zastupitelstva na veřejných diskuzích nebo rozsáhlou prezentací na webu, v odborném tisku nebo na odborných portálech, nic z toho v Novém Boru uplatněno nebylo, a proto jsme se do celé záležitosti vložili až po zveřejnění vizualizace již odsouhlasené studie," říká Luboš Križan.

Oponentní varianta

Architekti David Urbánek a Luboš Križan zpracovali vlastní návrh podoby náměstí, který pojali s uplatněním současných urbanistických postupů a architektonických prvků. Radili se i s památkářem Miroslavem Kolkou a ten se vyslovil spíše pro jejich variantu. Největší spor se vedl o umístění vodního prvku, respektive jeho řešení a využití náměstí k jiným účelům, jako jsou například hudební vystoupení.

Nakonec však byla schválena varianta, která byla jen částečně upravena na základě jejich připomínek.

„Tak z toho, co se podařilo, považuji za největší úspěch zrušení zatravněné plochy před základní školou, odsazení stromořadí od fasády školy a zrušení dvou parkovacích stání před kostelem, kolmých ke Sloupské ulici. A alespoň částečné umírnění paprskovitého motivu v dlažbě," říká Luboš Križan.