Další dva domy na českolipském náměstí změnily majitele. Město je prodalo podnikatelce Jitce Vorlíčkové, která v jednom z nich provozuje cukrárnu. Za dva domy v samém centru České Lípy zaplatí 6,3 milionu korun. Výbor pro prodej nemovitostí doporučil, aby po prodeji zůstala v domě cukrárna a to se také stalo hlavním argumentem při schvalování prodeje zájemkyni.

Prodej domů se začal projednávat už v červnu letošního roku, tehdy ale hlasování nedopadlo ve prospěch této žadatelky. Ukázalo se totiž, že existují dokonce tři znalecké posudky na cenu domů čp. 197 a 198. Tento fakt vzbudil pohoršení mezi zastupiteli, neboť mezi odhadovanou cenou byl rozdíl tří milionů korun.

Výbor pro prodej nemovitostí tehdy doporučil prodat oba objekty za 5,5, s odstupem čtyř měsíců pak cenu zvýšil na 6,3 miliony Kč.
„Nájemné z těchto domů přináší městu půl milionu ročně,“ ohradila se zastupitelka Jitka Lukášková proti ceně, která se jí zdála nízká. V objektech je pět bytů a dvoje nebytové prostory.

O koupi domů projevili zájem další tři žadatelé. Dva z nich předložili cenovou nabídku (5,5 a 6 milionů), Jitka Vorlíčková a další z žadatelů se k ceně, kterou jsou ochotni zaplatit, nevyjádřili.

Podle materiálu, který měli zastupitelé k dispozici, čtyři z pěti zájemců nabízeli, že v objektu bude kavárna.
Jitka Vorlíčková, která má v pronájmu část nebytových prostor na dobu neurčitou, argumentovala: „Existující nájemní smlouva jí nezajišťuje dlouhodobý pronájem a tedy návratnost vložených investic.“ Aby mohla služby zkvalitnit a rozšířit, chce vybudovat novou přípravnu a rozšířit provozovnu.
Předseda výboru pro prodej nemovitostí Vladimír Jonáš vysvětlil, jak ze tří znaleckých posudků došli ke konečné sumě 6,3 milionů: „Nejprve omylem úřednice požádala o dva znalecké posudky. Nechali jsme zpracovat třetí, který se blížil nižší částce. Pak jsme ceny sečetli, vydělili třemi a zaokrouhlili nahoru.“

Napodruhé tedy zastupitelé prodej dvou domů na náměstí T. G. M. Jitce Vorlíčkové schválili.