Chytat vodu do kastrůlků budou zřejmě i nadále senioři žijící v Domě s pečovatelskou službou v Kamenickém Šenově. O tom zda, kdy a hlavně jakým způsobem bude opravena špatně položená střecha není úplně jasno ani po středečním mimořádném zastupitelstvu. Jednání se zúčastnili rovněž zástupci firmy VCES, která stavbu šenovské DPS před pěti lety realizovala. Ti ze strany města dostali závazný termín, že musí do konce července střechu opravit.

„Není třeba přeložit celou střechu, zjistíme kritická místa, kterými zatéká a ty se následně opraví,“ řekl Rudolf Sakala, reklamační technik ze společnosti VCES s tím, že jsou dostatečné pouze lokální úpravy.

„Dobře, vy se podíváte, zjistíte krizová místa, a ty opravíte. My zase budeme, tak jako uplynulých pět let čekat, kdy začne znovu zatékat,“ opáčila Miroslava Kramářová a zajímala se, zda vzhledem k současnému počasí zvládne firma dodržet termín oprav. „Požádáme o jeho odklad. Když nebude vyhovující počasí, tak nemůžeme začít. Ať si tedy město objedná hezké počasí,“ odpověděl Petr Němec, vedoucí reklamačního oddělení VCES.

Neuplatnili sankce

„Bydlím v DPS pět let a za tu dobu se tu vystřídalo tolik lidí, kteří prý žádnou závadu neviděli a jen si fotili byt a střechu. Jen se hádáte a žádné řešení nevymyslíte. Já ale musím mít přikrytou televizi a ještě mi město zdraží služby,“ vložila se do debaty jedna z postižených obyvatelek šenovské DPS.
Přítomné zastupitele velmi pohoršil laxní postup radnice při vyřizování reklamací.

„Reklamace se vyřizovaly mailovou poštou. Za pět let nebyl řádně sepsaný ani jeden reklamační protokol, který by odpovídal podmínkám platné smlouvy,“ poukázal Ladislav Flégl na pochybení Libora Šimečka, městského úředníka, který vykonával technický dohled na stavbě DPS.

Jitka Bouchalová upozornila, že součástí smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem a společností VCES, je dodatek, podle nějž měli Šenovští právo uplatňovat za špatně odvedenou práci nemalé sankce. „K tomu však nedošlo ani v jednom případě podaných reklamací,“ podivovala se zastupitelka Bouchalová.

ČTĚTE TAKÉ

Na to jí starosta Kamenického Šenova Ota Raiter odpověděl, že radnice o penále vůbec neuvažovala. Podstatné pro ně bylo, že firma VCES se nezříkala zodpovědnosti a měla snahu vady odstranit.

„Udělit sankce není naše povinnost. Tehdy se v našem městě realizovaly čtyři velké stavby, z toho tři dělala právě společnost VCES,“ zdůvodnil Ota Raiter a pokračoval: „Chtěli jsme, aby naše vztahy byly vyrovnané. Stačilo, že jsme reklamace uplatňovali, z firmy přijeli a závadu opravili,“ odpověděl Ota Raiter, starosta Kamenického Šenova.

„Opravy sice proběhly. Otázka ale je, jakým způsobem. Vždyť obyvatelé DPS mají stále rozmístěné kastrůlky a natažené igelity po bytech. Za pět let, co jsou se stavbou neustálé potíže, bychom byli velmi bohaté město,“ opáčil Tomáš Prokop.

Zastupitelé chtějí znát konkrétní postup

„Jestli chcete penalizovat každou reklamaci, prosím. V žádném případě však neočekávejte, že z nás dostanete soudně peníze,“ odpověděl bez skrupulí Petr Němec s tím, že bude–li penalizována jejich firma, budou pokutu vymáhat od svého subdodavatele. „Nezajímá nás vaše nasmlouvaná firma. Smlouvu jsme uzavřeli s vámi,“ odpověděla Miroslava Kramářová.

Místní občan Václav Frommel poukázal na to, že budova radnice má úplně stejnou střešní krytinu jako je na DPS. „Kdyby však zatékalo starostovi do kanceláře, tak by náprava asi netrvala dlouhých pět let,“ přirovnal Václav Frommel.

Závěrem jednání zastupitelé odsouhlasili, že v příštím týdnu musí starosta předložit řádně sepsaný reklamační protokol podle smlouvy, najít nezávislého technického konzultanta a připravit pro něj smlouvu. Zároveň musí Ota Raiter dohlédnout, aby VCES konečně předložila konkrétní postup odstranění závad.