Měli by mimo jiné schválit pořízení změny číslo 3 územního plánu obce Nový Bor a zpracování jejího zadání, budou posuzovat a schvalovat žádosti o dotace, posoudí také žádost o finanční podporu zdravotnického zařízení, projednají záměry prodeje nemovitostí.

Peníze na silnice

Dotace týkající se obnovy komunikací poškozených povodní by mohlo město získat z programu Obnova obecního a krajského majetku poškozeného živelnou nebo jinou pohromou.

Pro každou obec byly na základě rozhodnutí vlády alokovány dotační finanční prostředky ve výši 75 % z celkového nahlášeného objemu povodňových škod, v Novém Boru 10 milionů 515 tisíc korun. Finanční spoluúčast města je povinná a v případě obnovy mostů představuje 10 % z celkových nákladů. Další žádosti budou adresované Státnímu fondu dopravní infrastruktury a týkají se obnovy čtyř úseků poškozených místních komunikací.

Starosta města Jaromír Dvořák poskytne zastupitelům aktuální informace o průmyslové zóně za Crystalexem. „Budu je rovněž informovat o schůzce s Miloslavem Vaňkem, generálním ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, s nímž jsem jednal o bývalém cyklistickém areálu v Novém Boru. Mám pro zastupitele dobrou zprávu,“ prozradil starosta.

Do programu středečního jednání je na návrh zastupitele Josefa Doškáře zařazena opět revokace usnesení zastupitelstva města z 25. ledna 2006, které se týká památníku sudetských Němců popravených v Novém Boru v červnu 1945.

Helena Plicková