19.58 - Posledním bodem, který se projednával před hlasováním o odvolání členů vedení města, byl dodatek smlouvy se stávajícím dopravcem Busline. Tím město reaguje na vládní nařízení, na základě kterého museli dopravci zvýšit řidičům platy. Žádné usnesení ale nepadlo. Ve 20.00 podle jednacího řadu bylo zasedání ukončeno. Jednání bude pokračovat v pondělí 29. května v 16.00.

19.34 – Dlouhá diskuze provází budoucí řešení MHD od 1. 1. 2019. Zastupitelé nakonec schválili, že se zaměří na dvě varianty řešení. Konkrétně se jedná o pokračování stávajícího řešení, kdy pro město zajišťuje dopravní obslužnost externí společnost. Druhou variantou je společný podnik města a soukromé firmy.

17:30 - Zmíněné tři body se budou nakonec projednávat v pořadí, v jakém byly v programu. Zatím zastupitelé odhlasovali rozdělení dotací z programů města a také individuálních dotací z fondu zastupitelů. Ti schválili také finanční podporu Českolipskému dětskému sboru, který bude Lípu i ČR reprezentovat na festivalu dětských sborů v New Yorku. Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 250 tisíc korun, který ulehčí rodičům dětí, kteří by jinak museli účast na soutěži doplácet.

16:25 - Od kroku svého zastupitele Zdeňka Ježáka se distancovala Místní organizace ANO 2011 v České Lípě (MO). Ten navrhuje odvolání starostky Romany Žatecké a také celé rady města. „Prohlašujeme, že tento krok byl učiněn bez předchozího projednání a vědomí Místní organizace Česká Lípa hnutí ANO 2011 a členové hnutí se s ním neztotožňují," uvedla předsedkyně MO Jitka Volfová.

Podle ní členové českolipské organizace přesto souhlasí s tím, že vedení města mohlo některé situace v nedávné minulosti řešit lépe. „Zimní údržba v letošní zimě nebyla zajištěna dostatečně, údržba zeleně neustále vázne. Česká Lípa byla zároveň jediným městem v Libereckém kraji, kde stávkovali řidiči MHD, aniž by vedení města včas informovalo občany o vzniklé situaci. Přesto se chceme k občanům chovat odpovědně a nedestabilizovat zbytečně chod města. Plně ctíme výsledky voleb z předchozího období," dodala Volfová.

16:00 - V 16 hodin začalo jednání českolipských zastupitelů. Na programu jsou i návrhy opozičních zastupitelů Petra Skokana (Spolehnutí) a Zdeňka Ježáka (ANO) na odvolání vedení města. Na programu, který budou zastupitelé teprve schvalovat, jsou zmíněné body v pořadí 13. - 15. Před tím se bude jednat o finančních darech, dotačních programech a prodeji pozemků.

Zástupci opozice navrhují odvolání starostky České Lípy Romany Žatecké (ČSSD), místostarostky Aleny Šafránkové (exANO, nyní bez pol. příslušnosti) a rady města, kterou tvoří sedm koaličních zastupitelů.

Proč? „Chyby v řízení města, nedostatečné informování a předávání podkladů městskému zastupitelstvu a neplnění sjednocující a vedoucí úlohy starostky," vytýká předkladatel Zdeněk Ježák starostce Romaně Žatecké a poukazuje na předčasné informování o výsledku výběrového řízení na provozovatele nebytových prostor v Unionce. „O nových nájemcích měla rozhodnout Rada města dne 4. dubna. Ovšem o vítězných nájemnících starostka informovala ve svém sloupku v Městských novinách, které vyšly 31. března," uvádí Ježák, který navrhuje odvolat i radu města za údajné porušování zastupitelstvem schválených usnesení při přidělování veřejných zakázek.

„Zejména chyby v řízení města, rozvojových projektech, nedostatečné informování, nezájem o rozvoj města, neschopnost realizovat usnesení města, nepřipravenost pro výběrové řízení či jiné variantní možnosti provozu MHD na území města," vyčítá ve třetím návrhu předkladatel Petr Skokan místostarostce pro dopravu. Ten dále například zdůrazňuje nečinnost Aleny Šafránkové během nedávné stávky řidičů autobusů. „Žádným způsobem nezajistila informování cestujících o stávce. Mnozí lidé se nedostali včas do práce a do škol," uvádí Skokan. Ten mimo jiné navrhuje, aby hlasování bylo tajné.