Finanční prostředky, které získal Golf Club Česká Lípa, pomohou spolku s úhradou nákladů na celoroční činnost, jako jsou odměny trenérů, startovné, cestovné nebo ubytování. Kromě komerční činnosti se spolek věnuje také práci s mládeží a s dětmi z České Lípy, které se učí hrát golf.

Macha Lake Open je vyhlášený tenisový turnaj, který se koná každoročně v areálu ve Starých Splavech, letos již po devatenácté. V minulosti se jednalo o mezinárodní tenisový turnaj žen, v letošním roce byl charakter turnaje kvůli koronavirové krizi změněn na turnaj Českého tenisového svazu mužů a žen. Akce probíhá od 22. června do neděle 28. června. Atraktivní tenisové zápasy vždy přilákají několik tisíc návštěvníků z celého regionu.

„Golf Club i pořadatelé turnaje Macha Lake Open jsou tradičními žadateli. Jejich činnosti město v minulosti podpořilo a jsem rád, že jsme tak učinili i letos. Jelikož nesídlí na území města a nepořádají akci v České Lípě, nemohou se zúčastnit klasického dotačního programu. Mimořádnou dotaci od města si však dle mého názoru zaslouží. Golf Club rozšířil sportovní nabídku pro sportovně založené Českolipany, turnaj ve Starých Splavech zase přispívá k rozvoji cestovního ruchu a propagaci regionu včetně České Lípy,“ uvedl českolipský radní pro kulturu, sport a cestovní ruch Michal Prokop.