Zda se zastupitelé Ralska dopustili trestného činu při nakládání s majetkem města, nyní přešetřuje policie. Trestní oznámení na ně podal místní občan Jan Zajíček. Toho pobouřilo, jakým způsobem se ralští zastupitelé postavili k administrativním chybám městských úředníků. Kvůli jejich liknavosti muselo Ralsko jen za poslední rok vracet ze svého rozpočtu přes milion korun. Důvodem bylo porušení dotačních podmínek za přidělené státní dotace.

„Z podání se jeví, že by mohlo jít o trestní čin. Na druhou stranu to ale nutně neznamená, že byl spáchán. Policie proto provede prvotní šetření a úkony, které mají zodpovědět, nakolik bylo trestní oznámení odůvodněné,“ vysvětluje Martin Luštík, státní zástupce z Okresního státního zastupitelství v České Lípě, který má případ na starosti.

„Při vyšetřování mohou policisté zjistit i jiné okolnosti, které následně rovněž prošetří,“ doplňuje Martin Luštík s tím, že pokud se potvrdí odůvodněnost přijatého trestního oznámení, bude následně zahájeno trestní stíhání.

„Nesdělujeme veřejnosti žádné údaje o prověřovaných osobách, kterými se služba policie zabývá ještě před zahájením trestního stíhání. Z uvedeného důvodu nebudeme na konkrétní dotazy poskytovat žádné komentáře,“ sděluje českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková.

Vraceli statisíce korun

„Nic o tom nevím. Policie ani státní zastupitelství mě nekontaktovalo,“ říká k tomu Jindřich Šolc, starosta Ralska. Za porušení rozpočtové kázně museli Ralští v září 2008 uhradit z obecního rozpočtu necelých sedm set padesát tisíc korun, kdy byly porušeny podmínky získané státní dotace na rekonstrukci domu.

Podobná situace nastala i v lednu letošního roku, kdy ralští zastupitelé odsouhlasili platbu za další vratku státní dotace, a to ve výši téměř tří set tisíc korun. Poslední případ liknavosti pracovníků městského úřadu je z dubna, kdy město přišlo na dalších sto třicet tisíc korun.

„Ve všech případech zastupitelé odsouhlasili úhradu vyměřené částky z městského rozpočtu, a to aniž by se seznámili s výsledky kontroly, které byly příčinou výměru. Nepřijali ani nápravná opatření, která by podobným situacím zabránila,“ popsal konání zastupitelů Jan Zajíček.

Poslední vyplacená částka ale přinutila zastupitele k větší aktivitě. Na svém květnovém zasedání ustanovili škodní komisi, jejímž úkolem je přešetřit konání úředníků a najít viníka. S výsledky svého šetření by měla komise seznámit zastupitele už koncem července na jejich pravidelném jednání.