Starostka Zdeňka Šepsová je hájí tím, že některé zastupitele nevidí celý měsíc a neví, kde jinde než na pracovní schůzce by s nimi měla probrat důležité věci ohledně chodu města.

Stanovisko ministerstva vnitra k pracovním schůzkám zastupitelů je takové, že pokud se na nich nehlasuje, je vše v pořádku. Podle zastupitelky Miloslavy Vokolkové se však v únoru na pracovním jednání hlasovalo. Starostka Zdeňka Šepsová to však rezolutně popírá.

„Na únorové schůzce se nás starostka zeptala, zda bychom byli pro výstavbu nové školky nebo rekonstrukci školy, což je v Dubé nyní nejzásadnější téma. A pak jsme normálně hlasovali. Sedělo nás tam tehdy osm. Sedm z nás bylo pro novou školku, jen starostka byla pro rekonstrukci školy,“ popsala zastupitelka Miloslava Vokolková.

Ví, co si druzí myslí

Tradicí v Dubé je před veřejným zasedáním zastupitelstva udělat pracovní schůzku. Ta podle Zdeňky Šepsové není pro jednotlivé členy povinná, ale zastupitelé na ni dostávají pozvánky společně s materiály k veřejnému zasedání. Pro veřejnost jsou pracovní schůzky nepřístupné. Zápis o tom, co se na nich dělo, se nepořizuje.

„Rezolutně odmítám tvrzení, že by se na únorové pracovní schůzce hlasovalo. Nepřijalo se navíc žádné usnesení, takže je vše v pořádku. Pokud si pamatuji dobře, jen jsem poprosila každého ze zastupitelů, kteří se únorové schůzky zúčastnili, zda by se mohli k tématu školky postupně vyjádřit. Chtěla jsem jen vědět, jaký mají na celou věc názor,“ řekla starostka Dubé Zdeňka Šepsová.

Už samotné konání pracovních schůzek zastupitelů bez ohledu na to, zda se na nich hlasuje, či ne, však za nelegitimní považuje například Oldřich Kužílek, odborník na svobodný přístup k informacím a otevřenost státní správy, spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím.

Základním principem, který podle něj zastupitelé konáním pracovních schůzek porušují, je přítomnost veřejnosti. Obyčejní lidé se totiž na ně zpravidla nedostanou.

„Pracovní schůzky zastupitelů jsou takový mezistav mezi tím, kdy ještě jsou v souladu se zákonem a kdy už ne. Velmi záleží na tom, jak konkrétně probíhají. Zasedání zastupitelstva se totiž neskládá jen ze samotného hlasování, má více částí. A když nějaká část kvůli tomu, že se již probere na pracovní schůzce, před lidmi nezazní, je to podle mě nelegitimní,“ podotkl Oldřich Kužílek.

Konání pracovních schůzek v Dubé se však nelíbí také některým zastupitelům, kteří před časem navrhli, aby se od nich upustilo.

„Některé věci, které padnou na pracovní schůzce, už na veřejném zasedání nezazní. Navíc starostka přesně ví, co si každý z nás k dané věci myslí a může s tím dál operovat. Kdybych věděla, že hlasování na pracovní schůzce je protizákonné, neudělala bych to,“ uvedla Miloslava Vokolková.