19.58 - Volí člena kontrolního výboru. ČSSD navrhuje Danu Kuglerovou (KSČM). Pro hlasovalo 17 zastupitelů.

19.55 - Ladislav Džavík získal 16 hlasů z dvaceti platných. Nyní zastupitelé budou volit předsedy finančního a kontrolního výboru. Těmi musí být členové zastupitelstva města. Kandidát na předsedu finančního výboru: Viktor Novotný. Hlasuje se aklamací. Pro hlasovalo 13 zastupitelů.

19.39 - Eva Hladká (VV) získala patnáct platných hlasů z dvaceti odevzdaných. Dalším členem zastupitelstva, o němž se bude hlasovat, je Ladislav Džavík (US - DEU).

19.11 - Boris Rýdl získal patnáct z osmnácti odevzdaných platných hlasů. Nyní probíhá tajné hlasování o další kandidátce, kterou je Zora Šepsová.

18.53 - Předseda volební komise sdělil, že Viktor Novotný získal 14 platných hlasů. Padají návrhy na dalšího radního. Padá jedno jméno: Boris Rýdl.

18.31 - Zastupitelé rozhodli, že zbývajících pět členů rady města zvolí tajným hlasováním. Volit se bude jednotlivě. Navrženi jsou Viktor Novotný a Stanislav Valdman. Ten ale kandidaturu nepřijal. Takže v tomto kole je jediný kandidát. Josef Doškář tedy navrhl Jiřího Janáse, ten ale také kandidaturu nepřijal.

18.27 - Místostarostkou Nového Boru zvolili zastupitelé Stanislavu Silnou. Získala třináct z jednadvaceti hlasů.

18.11 - Strany navrhly kandidáty na místostarostu. Jsou jimi Stanislava Silná (SNK-ED-Nový NB) a Stanislav Valdman (ČSSD). Opětv proběhne tajná volba.

18.06 - Starostou Nového Boru se stává Jaromír Dvořák (TOP 09 + Starostové). Hlasovalo pro něj 12 z 21 zastupitelů.

17.46 - Začala volba starosty Nového Boru.

17.42 - Zastupitelé rozhodli, že starostu a místostarostu zvolí v tajné volbě. Jednotlivé strany navrhly dva kandidáty: Stanislava Valdmana a Jaromíra Dvořáka. Oba kandidáti se představují.

17.34 - Schvalují jednací řád, zastupitelstva Nového Boru budou od 16.30 hodin, tedy o půl hodiny dříve. Jednacím dnem zůstává středa.

17.25 - Pětiminutová přestávka, kdy si volební a návrhové komise zvolí ze svého středu předsedy.

17.21 - Volí se členové návrhové komise, ověřovatelé zápisu. Zastupitelé poprvé používají nové hlasovací zařízení.

17.08 - Nově zvolení zastupitelé skládají slib. Přítomno je všech 21 zvolených.

17.OO - starosta Jindřich Mareš zahájil jednání. V úvodu zazněla státní hymna.