Milan Přívratský navrhoval, aby o odvolání hlasovali tajnou volbou. Zastupitelé nesouhlasili, a tak se hlasovalo aklamací.
Pro odvolání starosty hlasovali zastupitelé napříč politickým spektrem, konkrétně Milan Přívratský (SZ), Karel Brabec (KSČM), Stanislav Valdman, Břetislav Chlup a František Kuric (ČSSD), Jaromír Dvořák a Petr Kaplánek (SOS), Ladislav Džavík (US–DEU), Jan Vojta, Otakar Válek a Aleš Lupuljev (ODS).

Velká kritika se týkala informovanosti zastupitelů o prodejích nemovitostí.
„O kauze jsem se dověděl z tisku, prošel jsem materiály a některé okolnosti se mi nezdály. Požádal jsem místostarostku, aby předala materiály o prodeji čp. 358, ale nestalo se,“ řekl Stanislav Valdman.
Tajemník Antonín Metál řekl, že policie zajistila materiály k prodejům, tudíž je nemohli zaslat.
Na programu bylo také odvolání obou místostarostů, Stanislavy Silné a Jindřicha Mareše. Zastupitelé také hlasovali o odvolání rady města. Ani jeden z návrhů nebyl schválen.
Úřad řídí 1. místostarostka Stanislava Silná, volba nového starosty neproběhla.
Zrušení funkce 1. místostarostky komentoval Miroslav Coufal: „Koalice funguje a je moudré mít i druhého místostarostu, kdyby se něco ještě stalo,“ poznamenal.
Případem Radka Nastiče se stále zabývá protikorupční policie. Začíná vyslýchat i členy novoborského zastupitelstva. Stanislav Valdman včera vypovídal na policii.
Zastupitelé také pozastavili prodej bytu Radku Nastičovi. Byt byl podle Blanky Fialové neobyvatelný a dnes již bývalý starosta jej chtěl odkoupit s tím, že jej zrekonstruuje.