Několikaminutový proslov tří lidí přiměl na konci loňského roku českolipské zastupitele nezvolit jednoho z navrhovaných přísedících u Okresního soudu v České Lípě. Hlavní důvodem bylo, že ho tato trojice označila mimo jiné za konfidenta StB, člena Lidových milicí a obecně nemorální osobu.

Tento člověk, jehož jméno Deník kvůli nepodloženosti obvinění nezveřejní, přitom funkci přísedícího vykonával už několik čtyřletých období za sebou a je členem senátu v několika projednávaných trestních kauzách. Kvůli tomu, že zastupitelé jeho nominaci neschválili, teď hrozí, že se některá celá jednání budou muset, zjednodušeně řečeno, zopakovat.

„Zastupitelstvo by mělo vážit u opakovaně volených přísedících, jestli to, že tam někdo přijde a očerní toho kandidáta, je relevantní, nebo ne. U soudu to může způsobit potíže,“ komentoval rozhodnutí zastupitelů předseda Okresního soudu v České Lípě Milan Vencl.

LEHKO ZNEUŽITELNÉ

Pokud by si to po změně senátu jedna ze stran přála, muselo by se opětovně provést celé dokazování včetně výslechů všech svědků. To znamená u jediného případu až desítky lidí, kteří by znovu obdrželi soudní obsílku. „Nikdy mě dosud nenapadlo, že by to teoreticky mohl být dobrý způsob obhajoby, jak ovlivnit celé řízení,“ zamyslel se Vencl v souvislosti s tím, že za takových okolností nutně dochází k oddálení konečného rozsudku.

Předseda soudu předstoupil před zastupitele na jejich dubnovém zasedání. Snažil se vysvětlit výše nastíněnou situaci. „Teď už je to na zastupitelích, určitě jsem je nepřišel nijak ovlivňovat,“ dodal posléze Vencl. Po vystoupení předsedy soudu nastala mezi některými zastupiteli mírná panika ohledně toho, co zřejmě nevědomky způsobili.

POPEL NA HLAVĚ

„Navrhuji, abychom revokovali naše předchozí usnesení a hlasovali o volbě toho pána znovu,“ navrhl hned vzápětí zastupitel Zdeněk Ježák. „Jednou jsme přijali nějaké rozhodnutí, tak bychom se ho měli držet. Můžeme se o tom bavit, ale určitě bych nečinil žádná unáhlená rozhodnutí jako v předchozím případě,“ uklidňoval situaci místostarosta Juraj Raninec.

„Měli bychom si posypat popel na hlavu. Nechali jsme se takhle jednoduše ovlivnit třemi úplně neznámými lidmi, přitom jsme neměli žádné informace o tom, jak je to doopravdy,“ dodal zastupitel František Chot.

PŘÍSNÝ PŘEDSEDA

Faktem je, že ať už je onen přísedící, jaký je, kandidáti vždy musí soudu dodat aktuální lustrační osvědčení. A na jeho „čerstvosti“ konkrétně předseda českolipského soudu dost lpí. Ten například při prosincové volbě nenominoval jednu z kandidátek, protože dodala lustrační osvědčení z roku 2003.

Aktuální podklady zaslala následně a zastupitelé ji poté schválili. Společně s ještě jedním mužem jsou od dubna členy devatenáctičlenného sboru soudců z lidu nominovaných Českou Lípou. V menších počtech je okresnímu soudu dodávají i další města a obce na Českolipsku.