Nouzový stav, omezení aktivit a vycházení a nejasné představy o budoucím vývoji se negativně odráží na psychice nejednoho člověka. Ještě více se tento stav dotýká lidí bojujících se závislostmi. O tom se přesvědčili terapeutičtí pracovníci centra ambulantních služeb Advaita, které má poradny kromě Liberce i ve Frýdlantu, Jablonci nad Nisou Turnově či České Lípě.

Advaita na facebooku

V jednotlivých zařízeních zpřísnili hygienická opatření, pozastavili programy prevence ve školách a došlo k uzavření poradny v Semilech. Oproti jaru mají stanovený poměrně jednoznačný rámec, ve kterém mohou fungovat, a tak se nepohybují v nejistotě. „Můžeme fungovat pružně. Navíc máme volné ruce v tom, abychom poskytovali služby mimo naši registraci, takže například můžeme pomáhat klientům v terénu či pracovat s jinou cílovou skupinou,“ nastínil situaci odborný ředitel centra a lékař David Adameček.

Terapeutická pracovnice Advaity.
Pozor! Karanténa může abstinenci zhatit, varuje odborník na léčbu závislosti

Dopady aktuálního stavu pozorují terapeutičtí pracovníci na klientech stále častěji. Na jaře dokázali někteří z nich brát karanténu jako zklidnění a zpomalení života. Nyní spíše narůstá stres, nejistota a apatie kvůli nejasným výhledům do budoucna. „Všímám si toho, že někteří lidé jsou už fakt naštvaní na tu monotematičnost. Koronavirus je tématem zcela zahlcujícím a hodně obtěžujícím. Projevuje se to frustrací, vztekem, nepochopením,“ vylíčil Pavel Jäger z poradny ve Frýdlantu.

S podobnými zkušenostmi se setkala ve své praxi i Blanka Budinská, která působí v turnovské poradně. Starší ročníky se podle ní obávají návratu totality.

„V současné době si lidé svůj problém více uvědomují. Přibývá klientů, kteří se obávají, že si nenajdou zaměstnání nebo o něj přijdou,“ dodala Drahuše Tkáčová z poradny v České Lípě. Navíc narůstá počet těch, kteří mají problém s pitím a hráčstvím.

Ilustrační foto
Poradna pro gambling a jiné závislosti funguje ve Frýdlantu už osm let

Na základě průzkumů z tzv. první vlny se zjistilo, že karanténa má vliv na psychickou stránku člověka a vede k opětovnému propadu závislosti. Příležitostní pijáci sice kvůli uzavřeným hospodám pijí méně, naopak rizikoví a závislí popíjejí i doma.

„Například samoživitelky musí zůstávat s dětmi doma, když jsou všechny na prvním stupni základní školy. To v nich často otvírá prostor pro myšlenku, že by si mohly koupit los nebo si vsadit. Nebo zalít starosti tvrdým alkoholem, který nyní obchody zlevňují i o polovinu. Přiznávají větší konzumaci alkoholu, i když to není hlavní druh závislosti, s kterým do poradny dochází,“ podotkla Budinská.

Objevují se i další závislosti, a to především digitální. K rozšíření závislosti na internetu a sociálních sítích může přispět i distanční výuka, která probíhá přes počítače či mobilní telefony. „Děti se na výuku méně soustředí, nikdo je nekontroluje, protože rodiče jsou v práci. Očekávám, že v našem poradenství pro děti a mládež budeme mít v budoucnu hodně práce,“ doplnil Adameček.

Den otevřených dveří terapeutické komunity Advaita.
Pečují o orchideje, třídí korálky. I tak lidé bojují se závislostí

Situace zasáhla i terapeutické pracovníky, kteří jsou ale rádi, že se nadále mohou věnovat klientům. Ti potřebují pomoc více než kdy jindy. „ Je čím dál těžší být nad věcí. Naštěstí se ale shodujeme v tom, že nechceme propadat panice či přehnaným obavám z nákazy. Důležitá je vzájemná ohleduplnost a podpora,“ zdůraznil odborný ředitel.

„Všem doporučuji, aby své problémy neřešili alkoholem nebo drogami. Počáteční úlevu může následně vystřídat úzkost a další zhoršení psychického stavu. Pomůže hledat a najít něco, co nám přivodí lepší náladu a pozitivní emoce,“ vzkázal David Adameček s tím, že současná situace nepotrvá věčně a přejde, jako přešly jiné krize v minulosti.