O jeho životě a díle promluvil historik Ladislav Smejkal, zavzpomínala rodina i pamětníci.

„Kdyby každá ze známých osobností, která měla na Českolipsku chalupu, byla tak činorodá jako Bohumil Malotín a zapojila se do dění kolem, byly bychom regionem s největší koncentrací kultury v republice,“ řekl na úvod přednášky Ladislav Smejkal.

Malotín vystudoval hru na violoncello a až do důchodu byl členem orchestru Smetanova divadla v Praze. Nejen že byl výborným hudebníkem, ale kromě toho byl i člověkem se srdcem. Zaujaly ho osudy Lužických Srbů a také se stal členem Společnosti přátel Lužice. Velmi intenzivně propagoval jejich hudbu.

V osmdesátých letech minulého století Bohumil Malotín spolu s manželkou koupili sešlou tvrz ve Volfarticích. Tu postupně opravili a v důchodovém věku se do opravené tvrze přestěhovali. Ta se stala postupem času místem setkání Lužických Srbů a místem pravidelných koncertů.

Činorodý Malotín začal intenzivně spolupracovat s Vlastivědným muzeem v České Lípě a také aktivně vyučoval na Základní umělecké škole.
Byl i vášnivým sběratelem a věnoval se shromažďování starých tisků. Vzácné exempláře z jeho sbírky různých vydání biblí byly k vidění během sobotního hudebně literárního matiné.

Před smrtí odkázal Bohumil Malotín své knihy a staré tisky muzeu v České Lípě.

Autor: Tomáš Mařas