Jitka Lukášková považuje návrh za formální a zbytečný. „Snížení dopravního zatížení města předpokládá stavbu obchvatu, ale nezmiňuje se o generelu dopravy,“ připomněla Jitka Lukášková dokument, který má město již několik let k dispozici, ale například pruhy pro cyklisty jsou stále jen na papíře.
Nelíbilo se jí rovněž, že město se v deklaraci zavazuje důstojně slavit křesťanské svátky. „Církve jsou schopny je slavit i bez projektu. Finance vynaložené na oslavy je lepší investovat do charity,“ řekla.
„Návrh je pracovním materiálem, náplň mu dají zastupitelé ve spolupráci s občany. V jiných městech formální není,“ obhajoval myšlenku místosta Tomáš Vlček.
Jan Riedl připomněl, že stále není jasné, jaké přínosy lze očekávat. „Pokud projekt nebude ztrátový, nebudu jeho oponentem,“ konstatoval. I přesto se ale domnívá, že náplní práce odborů a komisí by mělo být odstraňování chyb, které se týkají života občanů. „Dlouhé povídání o projektu lze nahradit skutečnou činností,“ poznamenal.
Zastupitelé deklaraci schválili a tím se přihlásili do Národní sítě zdravých měst. Projekt budou postupně připomínkovat jednotlivé komise, výbory, neziskové organizace a veřejnost.
Místostarosta Tomáš Vlček předloží v říjnu návrh rozpočtu. V něm se mimo jiné odrazí i náklady spojené s vytvořením dalšího úřednického místa na částečný úvazek.